Första granstocken sågad på Bravikens nya sågverk

I augusti 2009 togs det första spadtaget och nu står Holmens sågverk i Braviken färdigt.

Den första stocken för kundbeställd produktion sönderdelas i det nya sågverket i Braviken idag den 12 januari, helt enligt tidsplanen. Produktionen består av konstruktionsvirke av gran som säljs till kunder främst i Skandinavien och på den europeiska marknaden.

Anders Öquist, platschef på Bravikens sågverk överst och den nya såglinjen med det första konstruktionsvirket av gran.

 

Bild: Holmen

Under 2011 förväntas produktionen uppgå till cirka 300 000 kubikmeter sågad trävara, för att 2013 nå 550 000 kubikmeter. Sågverket är dimensionerat för att kunna producera 750 000 kubikmeter. För detta krävs kompletterande investeringar i ökad tork- och hyvelkapacitet.

Antalet anställda uppgår till cirka 110 personer.

Pressmeddelande

Kommentarer