Pappersmaskin i Kouvola varvas upp

Myllykoskis PM6 i Kouvola möter god efterfrågan på SC-papper igen.

Myllykoski Paper återstartade PM6 i Kouvola på tisdagen. Pappersmaskinen som tillverkar 145 000 ton SC-papper varvas nu upp tack vare förbättrat marknadsläge.

PM6 har varit avstängd sedan slutet av november i fjol på grund av svag efterfrågan men i dagsläget är förutsättningarna goda att köra PM6 med högt kapacitetsutnyttjande, enligt bolaget.

MH

Kommentarer