M-real driver igenom stängningen av Alizay

M-real kan nu fatta ett slutgiltigt beslut om att stänga bruket i Alizay. Detta efter en längre samrådsprocess och förhandlingar.

Som ett resultat kommer M-reals årliga finpapperskapacitet att minska med cirka 310.000 ton. Koncernens personalminskning, 330 personer, beräknas att kunna genomföras i slutet av andra kvartalet 2012.

Ett projekt att åter starta en verksamhet på brukets plats har redan kommit igång och drivs av för närvarande av arbetstagarnas företrädare och lokala myndigheter. Målet med projektet är att skapa nya jobb och företag.

EA

Kommentarer