Lars Wågberg ny Ekmanmedaljör

SPCIs Årsmötet 2012 som hölls i November 2012 i Göteborg beslöt att tilldela Ekmanmedaljen till Lars Wågberg. Medaljen delades ut vid Ekmandagarna den 22 januari på Berns i Stockholm.

Styrelsens motivering beträffande Lars Wågberg:

 

Professor Lars Wågberg har under lång tid bidragit till framsteg inom papperskemiområdet och har under de senaste tio åren byggt upp en mycket framgångsrik verksamhet på KTH med inriktning på fiberteknologi, inklusive egenskaper och mekanismer inom nanocellulosaområdet.

Lars har speciellt varit drivande i utvecklingen av den sk lager-på-lager teknologin. Denna teknologi utvecklades under början på 2000-talet tillsammans med Sven Forsberg. Teknologin har sedan utvecklats till ett flertal koncept under översikt av Lars inom ramen för hans verksamhet på institutionen för Fiber och Polymerteknologi.

Genom detta arbete på KTH och i samarbete med industri, Mittuniversitetet och Innventia har lager-på-lagerkoncept utvecklats och implemeterats industriellt. Genom utvecklingen av denna teknologi och den kunskap som tagits fram kring denna, har möjligheter skapats till energi och råvarubesparing såväl som till bättre produktegenskaper, vilket bidrar till samhällsnytta. Teknologin har dessutom möjliggjort framtagandet av helt nya material vilka kan användas i superhydrofobiska och antibakteriella fiberbaserade produkter.

MA

Kommentarer