Kampen om returpapperet

Ansträngd returfibersituation får tillverkare att överge tidningspapper

Pappersindustrin i Europa tvingas söka sig långt bort från de egna industrierna efter returfiberråvara och betala ett högre pris för den. Situationen är så ansträngd att den bidrar till att vissa tidningspappersproducenter väljer att lägga om tillverkningen.

Av de senaste kvartalsrapporterna framgår att returfiberberoende papperstillverkare tyngs rejält av höga returfiberpriser. Mjukpapperproducenter har, till skillnad mot tidningspapperstillverkare, bättre lönsamhet och i regel inga problem med att betala för en dyrare returfiberråvara, men stigande råvarupriser och en prisbild på de egna produkterna som är svår att förändra är inte bra. Följden blir att de inte fullt ut kan kompensera sig för högre fiberpris och föra över kostnadsökningar till sina slutkunder.


Då är läget värre för den europeiska, returpappersberoende tidningspappersindustrin som får allt svårare att få tag i – och betala för returpapperet. Bakom problematiken ligger främst det faktum att förpackningsindustrin i Kina fortsätter att sluka mycket returpapper i Europa. Kineserna kan betala ett högre pris än vad tidningspapperstillverkarna är villiga att göra. De köper gärna osorterad råvara på plats i Europa, inte främst avsvärtad råvara, fraktar sedan containrar fyllda till bredden med returmaterial till Kina där det sorteras. På så vis blir det billigare för kommunerna som slipper kostnaden med sortering samtidigt som de kinesiska kartongproducenterna kan dra nytta av den egna, billigare arbetskraften som sorterar papperet. Agerandet gör det möjligt att flytta kostnader och på så vis kan kineserna betala betydligt mer för returfibern. 

Kartongtillverkarna i Europa köper också mer osorterat returpapper framför näsan på tidningspappersbruken. Propapiers relativt nya greenfieldbruk i Eisenhüttenstadt i Tyskland har en årskapacitet på ca 650 000 ton liner och fluting och köper blandpapper där en hel del tidningsretur ingår. 

Spanska wellproducenten Saica tog returfibervolymer i Spanien som Holmen Paper gärna hade sett kommit till Madridfabriken till del, säger Credit Suisses skogsanalytiker Lars Kjellberg.
– Ett av problemen var att Saica startade en testlinermaskin mer eller mindre samtidigt som Holmen etablerade sig på spansk mark. Även om pappersråvaran som Holmen använder inte är idealisk för Saica så blandas den in. 

Holmens koncernchef Magnus Hall bekräftar att det vid sidan av Kinas outtröttliga jakt efter europeisk returfiber sker en ökad konkurrens från europeiska wellproducenter om returpappersråvaran. Liner och flutingtillverkarna i Europa har höjt sina produktpriser och på så sätt skaffat större marginal för att konkurrera. 
– De ökar sedan råvaruinköpen för att tillgodose en ytterligare ökad produktion och på så sätt ser vi att råvarupriserna drivs upp. Den effekten är påtaglig. 

Holmen Paper importerar returpapper till sitt bruk i Madrid från Frankrike och England. När priserna går upp och transportkostnaderna läggs ovanpå det blir det dyrt. Om bruket tillverkar wellråvara väntas marginalerna bli större. 
– Sedan september genomför vi temporära permitteringar i Madrid på grund av returpappersbrist. Genom att ställa om till andra produkter, exempelvis liner, bedöms förutsättningarna till lönsamhet bättre.
– Det är dessutom sannolikt så att vi säljer PM 61 till någon som kan göra det bättre än vi, tillägger Holmens koncernchef. 

Utbyggnaden av förpackningsindustrin i Kina är det främsta skälet till att returpapper blivit en bristvara på sina håll i Europa. Alf Ydsten, marknadschef på Stena Recycling som bedriver handel med returpapper, säger att kineserna ökar sin insamling av råvara i Kina kraftigt men att deras stora fiberbehov gör att de fortsätter att handla mycket returfiber i Europa.

Alf Ydsten, marknadschef på Stena Recycling, ser regelbundna leveranser av returpapper till Kina.

 

– Kinesiska inköpsorganisationer köper stora tonnage av returkartong till sin växande kartongindustri. Leveranserna är regelbundna. Containrar till Stenas returpappersanläggningar i Europa behöver bara fyllas, förseglas och skickas tillbaka.

Förfarandet är smidigt och Alf Ydsten tror att vi kommer att få se fortsatt höga priser på den här typen av råvaror. 

Att returpapperspriserna historiskt sett är höga bekräftas av Lars Kjellberg.
– Skulle ett antal pappersmaskiner läggas ned faller priset. Men idag är efterfrågan stabil och till och med ökande, tillägger Lars Kjellberg avslutningsvis.

Mikael Hedlund

Kommentarer