Williams lämnar Paper Province för Handelshögskolan

Efter elva år slutar Mats Williams som vd på The Paper Province. Inom kort börjar han arbeta på Center for Strategy and Competetiveness, CSC vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

CSC deltar i en rad internationella nätverk och samordnar bland annat European Cluster Observatory och Europe Innovas kartläggning av klusterprojekt på uppdrag av Europeiska kommissionen. Arbetet leds av professor Örjan Sölvell, en av Europas ledande klusterforskare.

Mats Williams har arbetat som vd på The Paper Province sedan år 2000.

Mats Williams kommer även att starta ett eget företag inriktat på klusterutveckling. Han finns dock kvar på The Paper Province tills dess att en ny vd är på plats.

Pressmeddelande

Kommentarer