Prisfallen på tidningspapper har delvis återhämtats

Tidningspapperspriserna har dominerat händelseutvecklingen i skogsindustrin den senaste tiden och nu börjar det klarna. Priserna kommer att öka ganska kraftigt, 20-25 procent i eurotermer, vilket är ganska nära den nivå som tidningspappersindustrin hoppades på, nämligen år 2009 års nivå, eller 30 procent. I fjol fanns inte en enda tidningspappersproducent i Europa som gjorde vinst så att det här är en bra bit på vägen.

— Det var ett sjukt prisfall på tidningspapper i början av år 2010 med ras på drygt 20 procent, säger Claes Rasmuson, skogsanalytiker på Swedbank.

För att kompensera sig plockade producenterna bort en hel del tidningspapperskapacitet under slutet av fjolåret. Det hade effekt. Balansen mellan tillgång och efterfrågan på tidningspappersmarknaden talar nu något mer till tidningspappersproducenternas fördel.

Fortfarande råder överkapacitet på  tidningspapper i Europa och man kan fråga sig hur producenterna bar sig åt i förhandlingarna med tidningshusen för att lyckas. Svaret är att de använde alla till buds stående medel menar Claes Rasmuson.

– Omvärldspriserna på tidningspapper har gått om – och förbi priserna på den europeiska marknaden. Då försvinner möjligheten att opportunt importera papper.

– Till skillnad mot tidigare år ser vi också fler korttidskontrakt på tidningspappersleveranserna. Det är nog bra. Det gör att vi sannolikt kommer att få se priser som bättre speglar marknadsbilden. Om priserna är för höga brukar annars köparna gnälla i ett halvår och är de för låga gnäller producenterna.

Rapporterna för fjolåret var också glädjande, åtminstone för de svenska skogsbolagen.

– I Sverige tangerades - eller överträffades förväntningarna av svensk skogsinudusti medan de finska skogsbolagen hade svårare att möta prognoserna. Finländarna har visserligen haft en positiv vinstutveckling under fjolårets inledning men ju närmare fjolårsslutet vi kommit, desto svårare har det blivit  för dem att leva upp till förväntningarna, fortsätter Claes Rasmuson.

Om jag säger att Holmen lyfter ut Bravikens och Hallstas tryckpapper och bildar ett nytt bolag med Stora Ensos tryckpappersverksamhet och som i sin tur köper Norske Skogs tidningspappersverksamhet, vad säger du då? Är det bara nonsens?

– Det har cirkulerat rykten av det här slaget om de här tre aktörerna tidigare, men Holmen har byggt sitt nya sågverk i Braviken och uppgraderar nu verksamheten i Iggesund. Det betyder att de har två fina anläggningar med pappersmaskiner och sågverk. Med tanke på investeringarnas storlek känns det som om det här är kärnverksamheten för Holmen. Men visst, Norske Skogs kostnader skulle någon annan behöva ta.

– Generellt måste bolagen satsa på att uppnå ett högre förädlingsvärde på restprodukterna. Pappersproduktion ger inte tillräckligt förädlingsvärde. Det är bolagen medvetna om. Men det kommer nog att ta några år då det inte finns några standarder eller snabba lösningar. Det är en oundviklig utveckling, avslutar Claes Rasmuson.

Men Riksbankens räntepolitik med snabbare räntehöjningar än omvärlden leder till att kronkursen stärks ytterligare. Resulatet av det lär vi få se vid halvårsskiftet.MH

Kommentarer