Ökad efterfrågan gynnar Sappi

Publicerad 10 feb 2011 12:42

Sappis rörelseresultat ökade till 137 miljoner dollar under fjärde kvartalet, från 81 miljoner för motsvarande kvartal året innan.

M-real ökar finsk kartongkapacitet

Publicerad 10 feb 2011 12:13

M-real förbättrade rörelseresultatet under 2010 med motsvarande ca tre miljarder kronor och investerar 30 miljoner euro för att bygga ut kapaciteten av livsmedelsförpackningar i Finland.

Birgitta Sundblad utsedd till VD för Innventia

Publicerad 9 feb 2011 11:11

Birgitta Sundblad har idag utsetts till ny VD för forsknings- och innovationsbolaget Innventia AB med tillträde den 1 juli 2011, då nuvarande VD professor Gunnar Svedberg går i pension.

Stora Enso avslutade 2010 i positiva tongångar

Publicerad 9 feb 2011 11:04

Stora Ensos arbete med att förbättra produktiviteten hade effekt under fjolåret och vinsten överträffade förväntningarna.

Saugsbrugs utslaget efter brand

Publicerad 9 feb 2011 10:39

Eldsvådan som slog ut elförsörjningen på Norske Skog Saugsbrugs orsakade stora materiella skador. Ingen medarbetare skadades.

Holmen och Eon förbereder 70 vindkraftverk

Publicerad 8 feb 2011 12:06

Holmen och Eon ska öka produktionen av förnybar el i Sverige. Ett avtal har slutits om att utveckla vindkraft i Örnsköldsvik kommun med en samlad årsproduktion på 330 GWh.

Södra Cell Tofte blir grönare

Publicerad 7 feb 2011 10:17

Styrelsen i Enova SF har beslutat att stödja energiinvesteringar vid Södra Cell Tofte i Norge med upp till 100 miljoner norska kronor. Ökad elproduktion och en övergång från eldningsolja till biobränslen blir resultatet.

Fortsatt tufft för Norske Skog

Publicerad 4 feb 2011 11:03

2010 var ett mycket svagt år för Norske Skog, speciellt i Europa, men efterfrågan ökade och var något bättre mot slutet av året. Framtidsutsikterna ser ljusare ut enligt koncernchef Sven Ombudstvedt.

Holmen stänger pappersmaskin

Publicerad 2 feb 2011 16:01

Holmen Paper stänger tillverkningen av tryckpapper vid den mindre pappersmaskinen i Madrid, PM 61. Pappersmaskinen har under senare år haft ett lågt kapacitetsutnyttjande.

UPM-optimism på 2011

Publicerad 2 feb 2011 12:33

Stabil efterfrågan och högre produktpriser - i kombination med kostnader som inte stiger lika snabbt - får UPM att tro på 2011. Men bolaget understryker behovet av konsolidering inom europeisk pappersindustri.