Störningar på Korsnäs tynger resultatet

Publicerad 1 feb 2011 12:18

Korsnäs rörelseresultat blir lägre än förväntat under fjärde kvartalet, delvis på grund av störningar vid idrifttagning efter brukets årliga underhållsstopp i höstas.

Förpackningsjätte startar ny linje

Publicerad 1 feb 2011 12:01

Efter ett par års väntan ger nu Amcor klartecken till en ny kartongmaskin i Sydney.

Hyggligt resultat av Rottneros

Publicerad 31 jan 2011 16:30

En stark svensk krona och höststoppet i Vallvik med inkoppling av ny produktionsutrustning, bidrog till att Rottneros fjärde kvartal blev svagare än det tredje kvartalets 64 miljoner kronor. Men helårsresultatet var gott och marknadsutsikterna ser hyggliga ut.

Intensiva dagar på UBC i Vancouver

Publicerad 31 jan 2011 16:19

Stefan Andersson vid Holmen Paper, reste med bidrag från Hellströmfonden, för att besöka University of British Columbia (UBC) i Vancouver och genomföra försök på Pulp and Paper Centre inom LC-raffinering. Vistelsen på UBC möjliggjorde att inom en kort tidsperiod genomföra en serie försök i pilotskala.
Läs en längre version under rubriken: I Pulpline - här på vår hemsida...

Karvinen tar plats i Nokias styrelse

Publicerad 31 jan 2011 10:46

Jouko Karvinen kan ta ordförandeklubban i Nokia efter Jorma Ollila som avgår vid bolagsstämman nästa år.

Grönt ljus för Domsjös biodrivmedelsprojekt

Publicerad 28 jan 2011 15:31

Efter att ha granskat Domsjös projekt att producera DME via metanol från företagets sulfitlut ytterligare, ger nu EU-kommissionen grönt ljus till biodrivmedelsprojektet.

SCA tror på fortsatt god efterfrågan

Publicerad 28 jan 2011 15:09

SCA tror på fortsatt god efterfrågan inom samtliga affärsområden och prishöjningar inom wellpapp.

Forever Fiber Frälst

Publicerad 28 jan 2011 12:19

Jag minns det som om vore det igår. Första gången jag såg en pappersmaskin var magisk...

Uppfinning för att mäta kryll kan höja kvaliteten och spara energi

Publicerad 28 jan 2011 12:13

Kryll är partiklar på fibrerna, så små att de inte syns i ett vanligt mikroskop, men av stor betydelse för fibrernas bindning i pappret. En metod för att mäta kryll som utvecklades redan för trettio år sedan ska nu komma till industriell användning.
– Det är först under de senaste tre åren inom ramen för ett av våra forskningsprojekt, som vi insett hur viktigt kryll verkligen är. Vi vet nu att det är den enskilda variabel som har starkast koppling till styrkan i papperet, berättar Lars Wallbäcks på forskningsföretaget Innventia.

SCA höjer utdelningen till aktieägarna

Publicerad 27 jan 2011 16:29

SCA:s resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 6 procent (10 procent exklusive valutaeffekter) till 8 492 (8 004) MSEK för helåret 2010. Styrelsen föreslår att höja utdelningen till aktieägarna med åtta procent till 4 kr per aktie.