"Elmarknaden har kollapsat"

Publicerad 7 mar 2011 17:09

SCAs Jan Johansson kritiserar den svenska elmarknaden i TV programmet Sverker rakt på.

Metso Paper levererar tissuelinje till Marocko

Publicerad 7 mar 2011 16:20

Metso Paper levererar en tisselinje till Jeesr industrier till bruket Berrechid, nära Casablanca som ska driftsättas under slutet av nästa år.

Sun konverterar två bruk till DP

Publicerad 7 mar 2011 15:24

Fokuseringen på dissolvingmassa fortsätter i världen. Sun Paper konverterar nu två linjer för lövvedsmassaproduktion till 400 000 ton DP.

Per Skoglund lämnar Grycksbo

Publicerad 7 mar 2011 15:00

Efter bara ett år som brukschef på Grycksbo lämnar Per Skoglund uppdraget för att bli koncernansvarig i Arctic Paper.

Mondi höjer papperspris

Publicerad 7 mar 2011 12:01

Mondi höjer kraftpapperspriset i april.

UPMs köp av Myllykoski och Rhein granskas hårdare

Publicerad 7 mar 2011 11:42

Affären mellan UPM, Myllykoski och Rhein Papier måste genomgå en fördjupad granskning sedan EU-kommissionens preliminära utredning visar att den kan leda till konkurrensproblem på tryckpappersområdet.

Massan som ger klirr i kassan

Publicerad 4 mar 2011 14:52

Det mest lönsamma ett kemiskt massabruk kan tillverka idag är dissolvingmassa. Det har bland andra Mercer International upptäckt. Bolaget utför en studie för Celgar och Stendals fabriker som syftar till att förbättra brukens verksamhet och marginaler.

Oförändrad kreditvärdering på tidningspappersområdet

Publicerad 4 mar 2011 12:15

Strukturproblem håller nere kreditvärdering för tidningspapperstillverkare. Högre tidningspapperspriser ger bara kortsiktig lönsamhet.

Holmen undkom strejk

Publicerad 3 mar 2011 13:04

De spanska fackföreningar som varslat om strejk i massa- och pappersindustrin den 3 mars har dragit tillbaka sitt hot sedan en preliminär överenskommelse nåtts med arbetsgivarna, skriver DI.

Svensk skogsindustriexport växte med fem procent till 129 miljarder kronor under 2010

Publicerad 3 mar 2011 12:06

Skogsindustrin återhämtade sig på det hela taget bra under 2010. God efterfrågan på massa och papper, och ökad produktion i Sverige. Sågverken gynnades av stark hemmamarknad, men tappade marknadsandelar på exporten. En starkare svensk krona, höjda kostnaderna för virkesråvara, energi och kemikalier påverkade de svenska skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport, som också summerar helåret 2010.