Ökade kostnader tynger Metsä Tissue

Publicerad 14 feb 2011 12:42

Allt dyrare insatsvaror tynger Metsä Tissue som redovisade fallande rörelseresultat för 2010. De negativa effekterna mildrades genom prishöjningar och pågående effektiviseringar.

Billerud och Chesapeake i samarbete

Publicerad 14 feb 2011 11:22

Billerud har tecknat ett avtal med förpackningsleverantören Chesapeake som ger Chesapeake ensamrätt att använda Fibreform i Storbritannien och exklusivitet för ett antal specifika produktapplikationer över hela Europa.

Holistisk klimatpolitik kräver hållbar användning av knappa naturresurser

Publicerad 11 feb 2011 11:23

För att nå upp till målen för förnybar energi planerar regeringen att använda så mycket biomassa som möjligt till energianvändning. Det inkluderar även biomassa som idag används till annat. Ett förhastat beslut riskerar att få oönskade konsekvenser och leda till att en väl fungerande marknad sätts ur spel – utan att vare sig miljön eller samhället vinner på det, skriver Anna Holmberg, Arizona Chemical, i en debattartikel i kommande nummer av Svensk Papperstidning.

Sonoco höjer priser under inflationstryck

Publicerad 10 feb 2011 14:01

Sonoco-Alcore höjer priset på obestruken returfiberkartong med 50 euro per ton från och med 28 februari.

Ökad efterfrågan gynnar Sappi

Publicerad 10 feb 2011 12:42

Sappis rörelseresultat ökade till 137 miljoner dollar under fjärde kvartalet, från 81 miljoner för motsvarande kvartal året innan.

M-real ökar finsk kartongkapacitet

Publicerad 10 feb 2011 12:13

M-real förbättrade rörelseresultatet under 2010 med motsvarande ca tre miljarder kronor och investerar 30 miljoner euro för att bygga ut kapaciteten av livsmedelsförpackningar i Finland.

Birgitta Sundblad utsedd till VD för Innventia

Publicerad 9 feb 2011 11:11

Birgitta Sundblad har idag utsetts till ny VD för forsknings- och innovationsbolaget Innventia AB med tillträde den 1 juli 2011, då nuvarande VD professor Gunnar Svedberg går i pension.

Stora Enso avslutade 2010 i positiva tongångar

Publicerad 9 feb 2011 11:04

Stora Ensos arbete med att förbättra produktiviteten hade effekt under fjolåret och vinsten överträffade förväntningarna.

Saugsbrugs utslaget efter brand

Publicerad 9 feb 2011 10:39

Eldsvådan som slog ut elförsörjningen på Norske Skog Saugsbrugs orsakade stora materiella skador. Ingen medarbetare skadades.

Holmen och Eon förbereder 70 vindkraftverk

Publicerad 8 feb 2011 12:06

Holmen och Eon ska öka produktionen av förnybar el i Sverige. Ett avtal har slutits om att utveckla vindkraft i Örnsköldsvik kommun med en samlad årsproduktion på 330 GWh.