Stora Enso tar lån på 700 MEUR

Publicerad 16 dec 2010 10:28

Stora Enso har tecknat ett låneavtal med ett syndikat av 16 banker som tillsammans står för en lånevolym på 700 miljoner euro till bolaget.

Skoghalls bruk belönar operatörer bakom skruvvattnare

Publicerad 15 dec 2010 14:27

Två operatörer bakom en ide om en skruvvattnare i CTMP-fabriken på Skohall belönas med två miljoner kronor av Stora Enso Skoghall.

Forskningsgenombrott bygger The Virgin Car

Publicerad 15 dec 2010 11:12

Bilen är idag symbolen för det oljebaserade samhället. Kommer det att vara möjligt att bygga den biomaterialbaserade bilen med utgångspunkt från dagens forskning och träfiberns egenskaper? Den frågan ställer föreningen Nyskaparna och tog det första initiativet att sammanföra skogsindustrin och fordonsindustrin för en branschöverskridande konferens om The Virgin Car. Med en vision om det gröna innovationssamhället drev arrangörerna frågan till sin spets med ambition att skapa en ny värdekedja och driva fram nya tankebanor.

Södra Cell Mörrum ska producera dissolvingmassa

Publicerad 13 dec 2010 11:28

Södras föreningsstyrelse har beslutat om en investering för produktion av dissolvingmassa i massabruket Södra Cell Mörrum. Detta kommer att ske genom konvertering av massalinje 1 som i dag används för produktion av pappersmassa. Vid full drift kommer Södra Cell Mörrum att producera 170 000 ton dissolvingmassa baserad på lövved.

I Chemrecs arbete ser vi följande huvudspår för utvecklingen av den kemiska massaindustrin:

Publicerad 10 dec 2010 16:07

Ingvar Landälv, Chemrec gästbloggar i Svensk Papperstidning

Fungerande virkesleveranser – men först om två år

Publicerad 9 dec 2010 16:53

Beskedet om att Ryssland sänker exporttullarna på virke från 15- till sannolika 2 euro per kubikmeter är glädjande för en stor del av skogsindustrin. Risken för virkesbrist minimeras och priserna på rotposter kan påverkas. Men det tar tid innan beslutet får verkan.

Stora Enso investerar i tidningspapper på sitt tyska flaggskepp

Publicerad 9 dec 2010 16:46

Stora Enso investerar 30 miljoner euro, ca 285 miljoner kronor, i sin tidningspappersmaskin vid Sachsen Bruk i Tyskland. En investering i tidningspapper är inte så förvånande som det kan låta.

Skogsindustrin räddade Sverige ur finanskrisen

Publicerad 9 dec 2010 16:38

Sverige klarade sig lindrigt undan finanskrisen och det var den svenska skogsindustrins förtjänst.

Specialpappertillverkning frodas i Indien

Publicerad 9 dec 2010 16:34

Specialpapper kommer att erfara den starkaste tillväxten i Kina, Indien, Brasilien, Turkiet och Polen de kommande fem åren. Det framgår av en undersökning från Pira International.

Så lockar Norske Skog med tidningspapper

Publicerad 9 dec 2010 11:41

Med jämförelsevis attraktiva anläggningar i Australasien som trumfkort försöker Norske Skog vinna en strukturaffär på tidningspappersområdet. Samtidigt försöker bolaget driva igenom en ny typ av prisavtal för att – som man säger – rädda den europeiska tidningspappersindustrin.