Holmen tecknar avtal om elleveranser

Publicerad 22 dec 2010 12:25

Holmen tecknar avtal med Vattenfall om leveranser av el som motsvarar 30 procent av Holmens köpbehov av elkraft.
– Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger vd Magnus Hall.

UPM i storaffär

Publicerad 21 dec 2010 17:20

UPM-Kymmene köper Myllykoski och Rhein Papier för 900 miljoner euro.

Södra Cell bidrar med kompetens i Ryssland

Publicerad 21 dec 2010 14:28

Södra Cell har blivit inbjudet att delta i en förstudie om ett massabruksprojekt i Ryssland. Ett letter of intent har ingåtts mellan parterna Södra, den ryska banken VEB och Angara Paper. Om projektet förverkligas då blir Södras roll att vara industriell partner och att sälja och marknadsföra framtida massaproduktion.

Aspa bruk vital del i Munksjös börsintroduktion

Publicerad 20 dec 2010 15:52

Munksjö köper Arjowiggins verksamheter inom dekor- och slipbaspapper och blir en världsledande aktör inom specialpapper. Köpet fördubblar nästan Munksjös omsättning på området. Det skapar också möjligheter till vidare expansion inom nya specialpapperssegment.

Domsjös beslut för att behålla tätposition

Publicerad 17 dec 2010 17:16

Styrelsen för Domsjö Fabriker har beslutat om tidigareläggning av investeringar
i bioraffinaderiet inom utvecklingsprogrammet Domsjö 2012 som syftar till att öka
kapaciteten av specialcellulosa till 255 000 årston.
– Det är viktigt att vi behåller tätpositionen och kan växa med våra kunder. Därför
utvecklar vi bioraffinaderiet i Domsjö samtidigt som vi undersöker andra utvecklings-
möjligheter genom bl a företagsförvärv, säger VD Ola Hildingsson.

Vallviks Bruk investerar i blekerislutning

Publicerad 16 dec 2010 13:03

Vallviks bruk investerar 90 miljoner kronor som en sista del i Rottneros tidigare annonserade åtgärdsprogram.

Myllykoski skär ned kraftigt på bemanningssidan

Publicerad 16 dec 2010 10:32

Myllykoski siktar på att minska antalet anställda med cirka 140 personer. En del av minskningen sker genom att en del av verksamheent läggs ut, enligt FNB.

Lilla Edet och Knauf köper flytande naturgas

Publicerad 16 dec 2010 10:31

SCA Hygiene Products i Lilla Edet och Knauf Danogips Inlands Kartongfabrik, har tecknat avtal om leverans av flytande naturgas från Nordic LNG.

Stora Enso tar lån på 700 MEUR

Publicerad 16 dec 2010 10:28

Stora Enso har tecknat ett låneavtal med ett syndikat av 16 banker som tillsammans står för en lånevolym på 700 miljoner euro till bolaget.

Skoghalls bruk belönar operatörer bakom skruvvattnare

Publicerad 15 dec 2010 14:27

Två operatörer bakom en ide om en skruvvattnare i CTMP-fabriken på Skohall belönas med två miljoner kronor av Stora Enso Skoghall.