Svensk forskning bryter ny mark - närmare ett kommersiellt batteri av papper

Publicerad 7 aug 2018 15:07

BillerudKorsnäs och Uppsala Universitet gör verklighet av pappersbatteri som banar väg för energilagring i förpackningar

EU:s målsättningar för förnyelsebar energi: Bioenergi från skog är inte alltid koldioxidneutral utan kan öka utsläppen av koldioxid inom EU

Publicerad 3 jul 2018 09:33

Att ersätta kol med skogsbiomassa i kraftverk är ingen okomplicerad lösning – skogsbiomassa behöver lång tid för att återbetala den koldioxidskuld som uppstår vid förbränning och kan öka nivåerna av koldioxid i atmosfären och på så vis äventyra målen i Parisavtalet.

Teknik på surfcamp för tjejer

Publicerad 29 jun 2018 11:32

Den 18 och 19 juni testade 11 tjejer som precis gått ut årskurs 8 på ny teknik – både i laboratoriemiljö på Södra Cell Värö och på surfingbrädan i Apelviken.

Stora Enso utvärderar utvecklings-möjligheter vid Uleåborgs bruk i Finland

Publicerad 28 jun 2018 11:20

Stora Enso har påbörjat en förstudie och en utvärdering av miljöpåverkan (EIA, Environmental Impact Assessment) för en eventuell investering i Uleåborg. Förstudien och EIA:n utvärderar en potentiell konvertering av Uleåborgs pappersbruk till produktion av förpackningskartong. Förstudien väntas bli färdig mot slutet av 2018, och EIA-processen väntas ta minst sex månader.

Stark konjunktur för svensk skogsindustri

Publicerad 28 jun 2018 08:39

Tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, men svensk skogsindustri visar på en fortsatt god utveckling med rekordhöga priser. Det konstaterar Skogsindustrierna i årets andra upplaga av rapporten ”Så går det för skogsindustrin”.

Kartong ersätter plast för minskad klimatpåverkan

Publicerad 26 jun 2018 10:16

Flera globala företag har bytt eller prövar att byta material i sina presentkort – från plast till kartong. Sveriges största biografkedja, SF Bio, har tagit steget och byter ut alla sina kort.

Utbyggda massafabriken Östrand i drift

Publicerad 26 jun 2018 09:43

Produktionen i den utbyggda massafabriken Östrand startade planenligt under midsommarhelgen. SCA investerar 7,8 miljarder i anläggningen och projektet har genomförts inom budget och tidplan.

Preem och Setra samarbetar kring förnybara drivmedel

Publicerad 21 jun 2018 10:31

Preem och träindustriföretaget Setra utreder förutsättningar för att uppföra en gemensam produktionsanläggning för framställning av pyrolysolja, en förnybar råvara till biodrivmedel. Anläggningen planeras vid Setra Kastet sågverk i Gävle och beräknas vara färdigställd 2021.

6, 5 miljoner till forskning om skogen

Publicerad 14 jun 2018 09:35

Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag.

Iggesund Paperboard varslar 150 anställda

Publicerad 13 jun 2018 16:40

Iggesund Paperboard, inom Holmenkoncernen, vidtar idag åtgärder för att säkerställa en effektiv verksamhet och långsiktig lönsamhet i Iggesunds bruk. Varslet är en del i ett effektiviseringspaket som syftar till att öka produktionskapaciteten och minska kostnaderna för verksamheten.