SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

Publicerad 4 sep 2019 09:00

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

BillerudKorsnäs slutför försäljningen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

Publicerad 30 aug 2019 14:27

BillerudKorsnäs har slutfört försäljningen av 89.9% av aktierna i Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar AB.


Fortsatt hög avverkning 2018 trots ökad import

Publicerad 27 aug 2019 09:55

Trots en ökad import på över 40 procent ökade även avverkningen något under 2018, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Totalt avverkades 93,4 miljoner kubikmeter och det innebär fortsatt historiskt höga avverkningsnivåer i Sverige. Det är fortfarande en bit ifrån den högsta hållbara avverkningsnivån på 95-100 miljoner kubikmeter.

Johan tar över energifrågorna på Skogsindustrierna

Publicerad 27 aug 2019 08:56

Johan Bruce har anställts som energidirektör på Skogsindustrierna. Johan ersätter Anna Holmberg, som nu chefar för Skogsindustriernas Brysselkontor.

Vd Karl-Henrik Sundström lämnar Stora Enso 2020

Publicerad 27 aug 2019 08:41

Karl-Henrik Sundström har idag informerat Stora Ensos styrelse om att han lämnar sin befattning som vd. Styrelsen har påbörjat arbetet med att utse en ersättare.

Åtgärder i skogen kan förhindra att sjöar blir brunare

Publicerad 26 aug 2019 09:01

De senaste 50 åren har vattnet i sjöar och vattendrag blivit mycket brunare. Den så kallade brunifieringen påverkar såväl produktionen av dricksvatten som livet i sjöarna negativt. Dessutom går ekonomiska värden upp i rök när sjöarna inte längre lockar att bada i. Om ingenting görs kommer vattnet sannolikt att bli ännu brunare – men det finns hopp.

Marie Stålnacke ny HR-chef på Sveaskog

Publicerad 23 aug 2019 08:24

Marie Stålnacke har utsetts till ny HR-chef på Sveaskog. Hon tillträder tjänsten på Sveaskog den 1 oktober.

Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp

Publicerad 15 aug 2019 09:43

En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation. Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men istället för att övervintra angriper den träd, visar Skogsstyrelsens kontroller.

Ekopark Hornslandet har Sveriges äldsta tall

Publicerad 5 aug 2019 14:34

Ekopark Hornslandet, öster om Hudiksvall, är ett av Sveriges mest unika naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård för mer insekter, djur och fiskar. Här finns också Sveriges äldsta tall på 770 år.

Stora Enso säljer sin andel i pappersbruket i Dawang till sin samriskpartner Huatai

Publicerad 5 aug 2019 14:19

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin andel på 60 procent i det kinesiska Dawang-bruket till sin partner i samriskföretaget, Shandong Huatai Paper.