Höga betyg för Södras naturvård

Publicerad 6 mar 2019 08:56

Södras hänsynsuppföljningar fortsätter att visa goda resultat enligt företagets gröna bokslutsrapport. Såväl föryngringsavverkningar och gallringar håller fortsatt höga betygsnivåer trots ett år med extraordinära väderförhållanden. Samtidigt når koncentrationen av hänsyn nya höjder med ett resultat på 98 procent godkända ytor, det högsta betyget hittills.

Klimatsmarta och cirkulära - Svanen landar i förpackningsbranschen

Publicerad 6 mar 2019 08:46

Nu kan förpackningar för flytande livsmedel miljömärkas med Nordens mest kända miljömärke. Svanenmärket visar att förpackningen är bäst i klassen på miljö – bland annat för att den är gjord av hållbara råvaror, enkelt kan materialåtervinnas och inte får innehålla problematiska kemikalier.

Gunilla Saltin lämnar Södra

Publicerad 4 mar 2019 15:08

Gunilla Saltin, affärsområdeschef för Södra Cell, lämnar Södra för ett nytt uppdrag som teknisk direktör i förpacknings- och pappersföretaget Mondi med huvudkontor i Wien.

SCA Wood France och Groupe ISB går samman

Publicerad 4 mar 2019 15:06

SCA Wood France och det franska företaget Innovation Solutions Bois, ISB, har slagit samman sina verksamheter inom träförädling och distribution av träprodukter i Frankrike. Genom sammanslagningen skapas en stor och resursstark leverantör av träprodukter till fransk byggmaterialhandel.

Biojetutredningen presenterar förslag om ökad användning av biodrivmedel i flyget

Publicerad 4 mar 2019 11:24

I dag överlämnar Utredningen om användning av biobränsle i flyget betänkandet Biojet för flyget, SOU 2019:11. Huvudförslaget är att allt flygbränsle som tankas i Sverige ska omfattas av en reduktionsplikt som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från flygbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är långsiktiga för att kunna investera i anläggningar och klimatet behöver kraftfull politik för att minska utsläppen.

Belönat bioenergiprojekt ger mer pengar till lantbruket

Publicerad 4 mar 2019 10:17

De lokala böndernas möjlighet att sälja biomassa till Iggesund Paperboards kartongbruk i Workington kommer att årligen ge nära 1,6 miljoner pund tillbaka till lantbruken. Initiativet har skapat en helt ny källa till inkomster för nära 200 gårdar i norra England och Skottland. I slutet av januari belönades odlingsnätverket där Iggesund är navet med Rushlight Bioenergy Award, ett pris som har nära kopplingar till det brittiska näringsdepartementet.

SCA publicerar årsredovisning för 2018 Redovisar för första gången klimateffekt

Publicerad 27 feb 2019 09:37

SCA publicerar idag den 27 februari bolagets årsredovisning för 2018. I rapporten redovisas för första gången effekten på klimatet av företagets verksamhet. Effekten är positiv och motsvarar Sveriges lastbilstrafik och inrikesflyg.

SCA publicerar årsredovisning för 2018 Redovisar för första gången klimateffekt

Publicerad 27 feb 2019 09:36

SCA publicerar idag den 27 februari bolagets årsredovisning för 2018. I rapporten redovisas för första gången effekten på klimatet av företagets verksamhet. Effekten är positiv och motsvarar Sveriges lastbilstrafik och inrikesflyg.

Valmet strengthens its business by acquiring GL&V

Publicerad 26 feb 2019 14:25

Valmet has on February 26, 2019 entered into an agreement to acquire North American-based GL&V, a global provider of technologies and services to the pulp and paper industry. The enterprise value of the acquisition is approximately EUR 113 million on a cash and debt free basis subject to ordinary post-closing adjustments. The acquisition is estimated to be completed at the earliest on April 1, 2019.

SCA redovisar sin klimatpåverkan - kompenserar för lastbilar och inrikesflyg

Publicerad 25 feb 2019 14:26

SCA redovisar för första gången företagets effekt på klimatet i den årsredovisning som publiceras den 27 februari. Vid ett seminarium i Stockholm redovisade SCA såvål positiv effekt på klimatet genom skogstillväxt och substitution, som verksamhetens klimatbelastning. Nettoeffekten är positiv och motsvarar Sveriges alla utsläpp från lastbilstrafik och inrikesflyg.