Grönt ljus i EU för tallolja - viktigt steg för mer förnybart drivmedel

Publicerad 26 jan 2018 14:55

Tallolja kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU. En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen, den 17 januari, för att tallolja ska finnas kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU.

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

Publicerad 10 jan 2018 09:25

Mittuniversitetet blir core-partner i Treesearch, en plattform för samarbete kring grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

BillerudKorsnäs påverkas av massavedsbrist till följd av mild vinter

Publicerad 8 jan 2018 11:32

Blöt och mild väderlek under hösten och inledningen av vintern har lett till en situation med brist på massaved i slutet av 2017 och början av 2018.

Över 400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2018

Publicerad 8 jan 2018 09:12

Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2018. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion och underhåll till inköp, IT och laboratoriearbete.

Planteringsrekord för tredje hösten i rad

Publicerad 8 jan 2018 09:08

Hösten 2017 planterades 6,7 miljoner skogsplantor från Södra. Det är en ökning med 600 000 plantor jämfört med höstplanteringen 2016 och 1,9 miljoner fler jämfört med 2015. Totalt levererade Södra 36,3 miljoner skogsplantor under 2017.

Viktigt stöd till utveckling av skogsindustriell forskning

Publicerad 21 dec 2017 10:48

Mittuniversitetet bedriver ett förändringsarbete med målet att förnya forskningen vid sitt skogsindustriella forskningscentrum FSCN. Som stöd för detta får man nu finansiering som bland annat leder till rekrytering av nya, internationella experter och samarbete med kinesiska och amerikanska forskare.

Stora Enso erbjuder 600 sommarjobb i Sverige

Publicerad 21 dec 2017 10:46

Sommarjobben finns på en rad orter, från Ljusne i norr till Kristianstad i söder och inom flera olika verksamhetsområden, allt från produktion och underhåll till laboratorier och marknad.

Sveriges största återvinningstävling avgjord – 12 500 barn deltog i Kartongmatchen 2017

Publicerad 19 dec 2017 09:10

Idag presenteras årets vinnare av Kartongmatchen 2017, Sveriges största återvinningstävling för barn. Mellan den 7 augusti och 24 november har drygt 12 500 deltagare från 151 kommuner tävlat för att öka återvinningen av dryckeskartonger. Sedan 2012 har närmare 200 000 barn deltagit i tävlingen som anordnas av Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF. Syftet är att sprida kunskap och engagemang bland unga kring frågor som berör miljö, hållbarhet och återvinning.

BillerudKorsnäs ser en fortsatt stark marknadsutveckling för produkterna från den nya kartongmaskinen, men förväntar högre investeringskostnader

Publicerad 19 dec 2017 09:04

Uppdaterade beräkningar visar att de uppskattade investeringskostnaderna för BillerudKorsnäs nya kartongmaskin i Gruvön kan komma att öka med cirka 20 procent jämfört med tidigare aviserad investeringskostnad om totalt 5,7 miljarder SEK.

Ny anläggning för biodrivmedel

Publicerad 15 dec 2017 10:07

Södra och Statkraft har fattat beslut om att satsa på en ny demoanläggning för fossilfria biodrivmedel. Satsningen görs genom det gemensamma bolaget Silva Green Fuel AS, tillsammans med teknikleverantören Steeper Energy Aps och norska finansieringspartnern Enova. Totalt uppgår investeringen till cirka 500 miljoner kronor. Biodrivmedlet kommer att vara baserat på skoglig råvara och demoanläggningen beräknas vara i bruk våren 2019.