BillerudKorsnäs först med maskinproduktion av pappersbatteri

Publicerad 5 aug 2019 14:06

BillerudKorsnäs fortsätter utvecklingen av pappersbatteriet och har under våren genomfört världens första produktion på en pappersmaskin. Projektet är därmed ett steg närmare en kommersialisering av både små- och storskalig energilagring i ett pappersbatteri.

Stora Enso undersöker expansionsmöjligheter inom Wood Products

Publicerad 5 aug 2019 09:07

Stora Enso har inlett förstudier för eventuella investeringar, dels i en ny enhet för korslimmat trä (CLT) i anslutning till bruket i tjeckiska Ždírec, dels en ny enhet för byggbalkar vid Ybbs bruk i Österrike. Stora Enso planerar även att konsolidera produktionen för ökad effektivisering av verksamhet och tillgångar.

Utredning för hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald

Publicerad 5 aug 2019 09:04

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ny VD för Domsjö Fabriker

Publicerad 4 jul 2019 09:02

Björn Vedin har utsetts till blivande VD för Domsjö Fabriker.

Katarina Levin – ny VD för Setra

Publicerad 1 jul 2019 10:39

Katarina Levin har utsetts till ny VD och koncernchef för träindustriföretaget Setra. Hon kommer närmast från SCA Wood där hon arbetar som marknadsdirektör. Katarina Levin har lång erfarenhet från ledande positioner inom träindustrin, bland annat som sågverkschef för SCA Tunadal och Bollsta.

Stora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland

Publicerad 27 jun 2019 13:26

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i Varkaus. Planen innebär en permanent stängning av Kitee sågverk och en produktionsökning i Varkaus. Målet är att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom att skapa ett helt integrerat sågverk för granvirkesproduktion i Varkaus och på så sätt optimera synergieffekterna från befintliga bruk för LVL (lamineratfanérvirke), massa och kartong.

Ny årlig statistik ökar kunskapen om svenska skogar

Publicerad 27 jun 2019 13:19

I dag presenteras för första gången samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige. Statistiken kommer i fortsättningen att presenteras årligen och har tagits fram med hjälp av bland annat satellitbilder och nya analyser av geografiska data.

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet - nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

Publicerad 27 jun 2019 11:55

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med. Det innebär att skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år.

Johan Nellbeck ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard

Publicerad 27 jun 2019 09:41

Johan Nellbeck har utsetts till ny chef för Holmens affärsområde Iggesund Paperboard och tillträder tjänsten senast den första november.

SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

Publicerad 27 jun 2019 09:37

SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.