Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 156 | | Sista

Skogens nytta för människan kartlagd – här är listan

Publicerad 1 mar 2018 15:55

Ren luft, timmer, bär, viltkött, massaved, biobränsle, en motkraft i klimatförändringen. För första gången har Skogsstyrelsen sammanställt listan på de viktigaste tjänster som skogen erbjuder oss människor. Samtidigt behövs insatser för att säkra upp att skogen kan fortsätta leverera.

Paper Province prisas av EU – ensamma i Sverige om guldet

Publicerad 28 feb 2018 10:53

I dessa OS-tider har även Paper Province kammat hem ett guld. Som enda kluster i Sverige prisas de av EU för sitt arbetssätt.
– Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Essity omstrukturerar i Chile

Publicerad 28 feb 2018 10:47

Essity omstrukturerar produktionsanläggningen i Santiago, Chile, för att ytterligare förbättra kvalitet och kostnad för Consumer Tissue och Professional Hygiene i landet. Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Svenska Pappersbruket blir Klippans Bruk

Publicerad 17 feb 2018 11:14

Svenska Pappersbruket AB har bytt namn till Klippans Bruk AB. Ändringen trädde i kraft den 1 februari 2018.

Stora Enso lanserar biobaserat lignin som ett förnybart alternativ till oljebaserade fenolmaterial

Publicerad 13 feb 2018 11:11

Lanseringen av LineoTM by Stora Enso är ett viktigt steg på vägen mot att byta ut fossilbaserade material till förnybara lösningar. Lineo riktar sig mot företag som söker mer hållbara och biobaserade alternativ.

Metsä Tissue gick över till bioenergi för värmeproduktion i Sverige

Publicerad 12 feb 2018 12:18

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, har under de senaste fem åren investerat cirka 30 MEUR i hållbar värmeproduktion vid sina svenska mjukpappersbruk. Som ett resultat använder Metsä Tissues bruk i Mariestad, Pauliström och Nyboholm nu fossil-fri och CO2-neutral ånggenerering i sin mjukpappers-produktion.

Brasilianskt skogsföretag ny partner i utveckling av nanocellulosa

Publicerad 8 feb 2018 17:47

Holmens delägda israeliska utvecklingsföretag Melodea har avtalat med det brasilianska skogsföretaget Klabin att gå in som ny partner för att fortsätta utvecklingen av nanocellulosa.

Domsjö Fabriker mest jämställda industriföretaget 2018

Publicerad 5 feb 2018 14:00

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Domsjö Fabriker, som genom ett långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en företagsam föregångare i en traditionellt manlig miljö.

Grönt ljus i EU för tallolja - viktigt steg för mer förnybart drivmedel

Publicerad 26 jan 2018 15:55

Tallolja kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU. En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen, den 17 januari, för att tallolja ska finnas kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU.

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

Publicerad 10 jan 2018 10:25

Mittuniversitetet blir core-partner i Treesearch, en plattform för samarbete kring grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 156 | | Sista