Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 166 | | Sista

Helena Sjögren – ny miljödirektör på Skogsindustrierna

Publicerad 11 feb 2019 10:31

Helena Sjögren byter uppdrag inom Skogsindustrierna. Hon släpper ansvaret för bioenergi och tar över rollen som miljödirektör efter Christina Wiklund som precis har gått i pension.

Metsä Board världsledande att engagera leverantörer i klimatarbetet

Publicerad 11 feb 2019 09:43

Metsä Board, som ingår i Metsä Group, har av CDP utvärderats som världsledande i arbetet med att engagera leverantörer för att tackla klimatpåverkan och utsläpp av koldioxid. CDP, en internationell icke vinstdrivande plattform för öppen miljöinformation, har efter utvärdering placerat Metsä Board på sin tredje upplaga av ”Supplier Engagement Rating”. Det är en lista av företag från hela världen vilka identifierats som ledande beträffande engagemang och åtgärder för att påverka koldioxidutsläpp och att involvera leverantörer i sina värdekedjor i klimatrelaterade frågor under CDPs rapportår 2018.

Ny dom ger klartecken för avverkningar i Skogsstyrelsen karttjänster

Publicerad 8 feb 2019 12:23

Det finns inget hinder för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet. Det visar en dom från förvaltningsrätten som prövat om det strider mot principerna om behandling av personuppgifter

Formellt skydd av skog stoppas tills vidare

Publicerad 6 feb 2019 16:41

Skogsstyrelsen gör ett uppehåll tills vidare i arbetet med att formellt skydda skog. Stoppet gäller från och med januari och innebär att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer fattas. Även pågående ärenden kommer att påverkas. Orsaken är en kraftigt minskad budget och osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

Stort upprop för skogen!

Publicerad 6 feb 2019 09:52

Nu lanserar Naturskyddsföreningen tillsammans med 22 andra organisationer, ett gemensamt upprop, ”Vår skog”. Syftet är att genom en namninsamling visa det folkliga stöd som finns för att statens skogar ska skötas på ett hållbart sätt med hänsyn till skogens alla värden.

Ny studie visar att kartong adderar värde till förpackning av körsbärstomater

Publicerad 5 feb 2019 15:15

Tillsammans med Närpes Grönsaker, ett finskt grönsakskooperativ, har en jämförande studie mellan plast- respektive kartongförpackade körsbärstomater gjorts på uppdrag av Metsä Board. Speciellt har kundupplevelse, matavfallsaspekten samt klimatpåverkan undersökts. Resultaten visar att konsumenterna ser kartong som ett bättre miljöval än plast och att det finns en vilja att betala lite mer när tomaterna förpackats i kartong. Studien visade också att körsbärstomater håller minst lika bra i kartongförpackningar som i plast.

SCA vill köpa skog i Lettland

Publicerad 5 feb 2019 15:02

SCA och Latvian Forest Company har tecknat en avsiktsförkaring om köp av ca 10 000 hektar skog i Lettland.

Nytt liv för engångsförpackningar

Publicerad 5 feb 2019 10:48

Trenden att allt mer konsumera i farten är tyvärr ett beteende som orsakar nedskräpning. Tomma förpackningar, plastbestick och andra engångsartiklar hamnar i parker och på stränder trots en ökad miljömedvetenhet. RISE ska därför tillsammans med aktörer längs hela värdekedjan identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av s.k. ”on the go”-förpackningar.

Tempot ökar i bekämpningen av askskott-sjukan

Publicerad 5 feb 2019 10:33

Askskottsjukan breder ut sig och asken klassas numera som akut hotad. I ett projekt som Skogssällskapet finansierat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ger genetiskt material och modern teknik hopp om tempoökning i räddningsaktionen – ett arbete som är en ständig kamp mot klockan.

Premiär för Sveaskogs Precisionsjakten – Sveriges största tävling för skogsmaskinlag

Publicerad 1 feb 2019 11:54

Idag inleder Sveaskog Precisionsjakten – den största tävlingen för skogsmaskinlag i Sverige någonsin. ”Sveaskog har många grymma maskinlag, men vi har länge undrat vilka som är allra bäst och har de skarpaste maskinerna. Nu ska vi bringa klarhet i det”, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 166 | | Sista