Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 170 | | Sista

Ökad andel biodrivmedel en av förutsättningarna för att nå transportmålet

Publicerad 8 apr 2019 09:00

Enligt sektorsmålet i det klimatpolitiska ramverket ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Trots att utsläppen steg under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå konstaterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

150 miljoner extra för ersättning till markägare med nyckelbiotoper

Publicerad 5 apr 2019 13:25

2019 får Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Grön jord – biomassa från skogen gör trädgårdsjorden mer hållbar

Publicerad 4 apr 2019 09:27

För den med trädgård är det hög tid att börja planera årets planteringar. Precis som inom andra branscher finns det ett ökat krav på hållbarhet och hänsyn till klimatet. Just nu undersöker Sveaskog möjligheten om upphettade skogsrester helt eller delvis kan ersätta torv vid tillverkning av bland annat trädgårdsjord. Testerna är ett samarbetsprojekt mellan Sveaskog, BioEndev, Econova och Processum.

BillerudKorsnäs och ALPLA avser göra gemensam sak för utveckla pappersflaskor för en hållbar framtid

Publicerad 4 apr 2019 09:24

BillerudKorsnäs, leverantör av förpackningsmaterial och -lösningar i papper, och ALPLA, som tillverkar förpackningslösningar i plast, tillkännagav igår att man kommer att ge sig ut på en gemensam utvecklingsresa. Målet är en helt biobaserad och återvinningsbar pappersflaska.

Framställning av biopolymerer från skogen prisas

Publicerad 27 mar 2019 12:02

Per-Olof Syrén vid KTH och Science for Life Laboratory i Stockholm tilldelas 2019 års Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Per-Olof Syrén får priset för att han har introducerat ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsindustrins biströmmar.

Satellitbilder hjälper värmländska skogsägare att röja

Publicerad 26 mar 2019 11:15

Skogsägare i Värmland kommer nu att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas och nu påbörjas ett utskick till cirka 300 berörda skogsägare.

20 miljoner kronor till nya hållbara transportlösningar

Publicerad 26 mar 2019 11:00

För att klara omställningen av transportsektorn krävs både nya lösningar och en förändrad marknad. Som ett led i att nå målet om fossilfrihet 2030 satsar Södra nu 20 miljoner kronor dedikerade till de merkostnader som uppstår i att välja nya hållbara transportlösningar.

Barkborreinvasion i Sverige- skog för miljarder står på spel

Publicerad 18 mar 2019 14:20

Skadeinsekten granbarkborren påverkar nu både den enskilde skogsägaren som skogsmarknaden i stort. Angreppen är redan de största i Sverige någonsin och med en varm vår och försommar riskerar barkborrarna att orsaka enorma skador på skogsbestånden. Detta sker i en vikande global trävarukonjunktur och Danske Bank bedömer att dessa faktorer sammantagna kan få betydande marknadseffekter.

Bästa resultatet hittills för Sveaskog - styrelsen föreslår 1100 MSEK i utdelning

Publicerad 18 mar 2019 11:44

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2018. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1100 MSEK till ägaren svenska staten, en höjning med 200 MSEK från förra året.

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar om konvertering av pappersbruket i Uleåborg för produktion av förpackningskartong, samt nedstängning av en pappersmaskin

Publicerad 18 mar 2019 10:29

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar med medarbetare vid Uleåborgs (Oulu) bruk i Finland angående planen att konvertera pappersbruket för produktion av förpackningskartong samt nedstängningen av pappersmaskin 6 och en arkningsanläggning. Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 400 anställda vid bruket. Beslutet om en eventuell konvertering fattas av Stora Ensos styrelse under den första halvan av 2019 efter att MBL-förhandlingarna har avslutats.

Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 170 | | Sista