Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 178 | | Sista

Besparingsprogram på MSEK 600 med full effekt 2021 - upp till 300 tjänster berörs

Publicerad 16 sep 2019 07:51

BillerudKorsnäs introducerar ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet och lönsamhet. Åtgärderna inkluderar personalminskningar inom främst administration samt inköpsbesparingar och effektiviseringar i hela verksamheten.

Nu startar bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja vid Setra Kastet

Publicerad 16 sep 2019 07:42

Träindustriföretaget Setra och Preem samarbetar kring produktion av pyrolysolja från sågspån. Det gemensamägda bolaget Pyrocell ska producera råvara för framställning av biodrivmedel. Nu börjar bygget av anläggningen vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

Publicerad 11 sep 2019 14:50

Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp. Vidare satsar regeringen 50 miljoner årligen fram till 2022 på att stärka och värna äganderätten för skog. Satsningarna är del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökad kapacitet, större flexibilitet och lägre utsläpp vid Arctic Paper Kostrzyn

Publicerad 10 sep 2019 14:36

Arctic Paper har nu genomfört en investering på 10 miljoner euro vid sitt polska bruk i Kostrzyn. Kapaciteten för PM1 i bruket har utökats med 30 000 ton per år och produktportföljen har breddats. Investeringen har fullt ut finansierats av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Ola Thomasson ny chef för Rottneros Bruk

Publicerad 9 sep 2019 13:59

Rottneros har utsett Ola Thomasson till ny fabriksdirektör för Rottneros Bruk. Ola kommer närmast från Valmet där han haft positionen som Director Global Site Operations Tissue. Han tillträder senast den 1 Januari 2020 och kommer att ingå i Rottneros koncernledning.

BillerudKorsnäs utser hållbarhetsdirektör

Publicerad 5 sep 2019 08:39

BillerudKorsnäs hållbarhetschef Malin Ljung Eiborn tar den 1 oktober plats i koncernledningen som hållbarhetsdirektör. Hållbarhet blir därmed en egen avdelning på koncernnivå istället för som tidigare en del av kommunikationsavdelningen.

SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

Publicerad 4 sep 2019 08:00

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

BillerudKorsnäs slutför försäljningen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

Publicerad 30 aug 2019 13:27

BillerudKorsnäs har slutfört försäljningen av 89.9% av aktierna i Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar AB.


Fortsatt hög avverkning 2018 trots ökad import

Publicerad 27 aug 2019 08:55

Trots en ökad import på över 40 procent ökade även avverkningen något under 2018, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Totalt avverkades 93,4 miljoner kubikmeter och det innebär fortsatt historiskt höga avverkningsnivåer i Sverige. Det är fortfarande en bit ifrån den högsta hållbara avverkningsnivån på 95-100 miljoner kubikmeter.

Johan tar över energifrågorna på Skogsindustrierna

Publicerad 27 aug 2019 07:56

Johan Bruce har anställts som energidirektör på Skogsindustrierna. Johan ersätter Anna Holmberg, som nu chefar för Skogsindustriernas Brysselkontor.

Första | | 1 ... 2 3 4 5 6 ... 178 | | Sista