Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 161 | | Sista

Förändring i Essitys koncernledning

Publicerad 23 okt 2018 08:12

Margareta Lehmann, chef för affärsenheten Health and Medical Solutions och medlem av Essitys koncernledning, lämnar sin befattning för att gå i pension.

Nils Ringborg utsedd till Director of International Affairs

Publicerad 19 okt 2018 14:04

Nils Ringborg har idag utsetts till Director of International Affairs. Nils har en lång bakgrund inom Holmenkoncernen och kommer senast från en roll som affärsområdeschef för Holmen Paper. I sin nya roll kommer Nils arbeta proaktivt i Bryssel med att öka kunskapen om det nordiska skogsbruket och för att stärka Holmens inflytande i EU:s policyprocesser.

Nordic Paper deltar i firandet av globala "Paper Bag Day"

Publicerad 15 okt 2018 15:58

Den 18 oktober 2018 kommer den första "European Paper Bag Day” att äga rum tillsammans med ett flertal globala och lokala kommunikationsaktiviteter. Detta årligt återkommande event syftar till att öka medvetenheten hos konsumenterna om pappersbärkassar som hållbara och effektiva förpackningar för framtiden, vilka bidrar till att minimera miljöutsläpp. Dagen initierades av plattformen "The Paper Bag", som består av Europas ledande kraftpappersproducenter och pappersbärkasseproducenter. Som medlem av plattformen kommer Nordic Paper att delta i firandet.

Sveaskog inleder rekrytering av ny VD

Publicerad 15 okt 2018 09:52

P-O Wedin, Sveaskogs VD sedan sju år, har informerat styrelsen att han vill underlätta rekryteringen av sin efterträdare genom att redan nu avisera sin pensionering så att styrelsen kan inleda rekrytering av nästa VD för Sveaskog.

Underhållsstopp på Stora Ensos fabrik i Skoghall

Publicerad 11 okt 2018 07:50

Under den kommande veckan finns 900 entreprenörer på plats i Skoghall för att utföra underhåll, rengöring och installationer på bruket. Även hundratals av Stora Ensos egna medarbetare arbetar med underhållsstoppet när runt 3500 arbeten ska utföras under en dryg vecka.

BillerudKorsnäs tillsätter chef för division Paper

Publicerad 8 okt 2018 13:28

BillerudKorsnäs meddelar idag att man utser Helene Biström till chef för Paper, en av bolagets tre divisioner i den nya organisation som trädde i kraft 1 oktober.

Södras plantskolor 100 procent fossilfria

Publicerad 2 okt 2018 11:47

Södras plantskolor är nu helt omställda till fossilfri drift. Såväl uppvärmning som maskiner och fordon drivs med förnybar energi.
– Ett tålmodigt arbete och miljöinvesteringar på 10 miljoner kronor har gett resultat, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor.

Holmen förvärvar skogsfastigheten Långvind

Publicerad 17 sep 2018 12:06

Holmen har tecknat avtal om köp av en större sammanhängande skogsfastighet i Hälsingland om 5 700 hektar produktiv skogsmark till ett pris om 285 Mkr. Fastigheten ligger tre mil från Holmens sågverk och kartongbruk i Iggesund och kompletterar bolagets skogsinnehav i regionen.

Restströmmar från skogen, skogsbaserad industri och jordbruk ska bli grön olja för drivmedelsproduktion

Publicerad 12 sep 2018 08:11

Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en etablerad teknik som fått en renässans som metod att konvertera lignocellulosa till råolja. HTL-processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material och nu ska den utvecklas för 5 olika svenska råvaror. Det betyder i praktiken att metoden kommer att finnas i olika varianter anpassade för halm, sågspån, bark, grot och flis.

Stora Enso först i skogsindustrin med Augmented Reality och 5G-teknik för fabriksunderhåll

Publicerad 12 sep 2018 08:07

I samarbete med Telia har Stora Enso utvecklat lösningar som bygger på AR (Augmented Reality) och 5G-teknik. Användningen av AR testades först på Stora Ensos bruk i Uleåborg (Oulu) i Finland där realtidsinformation används i fabriksunderhållet.

Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 161 | | Sista