Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 173 | | Sista

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete - kartlägger ekoparker

Publicerad 6 maj 2019 10:29

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete med målet att fler ska få chans att uppleva och lära känna naturen. Bland annat ska flera av Sveaskogs ekoparker och dess fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras med 360-kameror.

SCA inleder årets planteringssäsong - 43 miljoner plantor ska sättas

Publicerad 3 maj 2019 09:15

Planteringssäsongen inleds nu i norra Sverige och 43 miljoner plantor ska sättas i SCAs regi i de egna skogarna och hos privata skogsägare. Plantorna kommer från Bogrundets plantskola, världens största plantskola för skogsträd.

Kartläggning av skog ges längre tid

Publicerad 2 maj 2019 14:39

Inom ramen för det nationella skogsprogrammet gav regeringen 2018 uppdraget till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistikrapportering för skogsmark. På grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav i uppdraget beslutar regeringen att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget. Regeringen beviljar också myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande.

Pappers- och massaindustrin har potential att producera stora mängder gröna bränslen genom elektrobränsleprocesser

Publicerad 2 maj 2019 11:36

Svensk massa-, kemi- och pappersindustri skulle med rätt förutsättningar kunna öka produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen. Det visar ett forskningsprojekt som genomförts av RISE, tillsammans med Södra, Nouryon och BillerudKorsnäs.

Rottneros byter kläder efter 47 år

Publicerad 2 maj 2019 10:04

Rottneros tar nu ytterligare ett steg för att möta framtiden. I samband med årsstämman den andra maj i värmländska Sunne presenteras företagets nya logotyp. En symbol som tydliggör företagets satsning på klimat- och miljösmarta produkter samt jämställdhet.

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB - planerar anläggning för förnybar ligninolja

Publicerad 2 maj 2019 09:57

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Sveaskog har sedan 2014 samverkat med SunCarbon AB och förvärvar nu en tredjedel av aktierna i bolaget.

Metsä Group starts pre-engineering related to investments worth EUR 2 billion

Publicerad 26 apr 2019 15:11

Metsä Group’s strategic objectives include increase of the value of Finnish forests, profitable growth together with customers, reduction of fossil fuel consumption, increase of renewable energy production and higher amount of carbon stored in wood based products that have a long life span. Metsä Group continues its strategy implementation by commencing pre-engineering projects related to building a new bioproduct mill in Kemi and a new sawmill in Rauma in Finland and to the first phase in renewing the Husum pulp mill in Sweden.

Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av förnybartdirektivet

Publicerad 25 apr 2019 13:25

Regeringen har idag beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Underlaget kommer att ligga till grund för regeringens bedömning om befintligt regelverk redan motsvarar kraven som ställs i direktivet.

Sveaskog jagar granbarkborrar från rymden - unik teknik möjliggör snabb hantering av drabbad skog

Publicerad 25 apr 2019 13:21

Stora skogsarealer och värden förstörs varje år av granbarkborren. Nu lanserar Sveaskog och IT-företaget Sogeti en unik lösning som tidigt visualiserar granbarkborrens framfart i skogen och möjliggör snabb hantering av drabbad skog.

Södra investerar för nästa generations byggande

Publicerad 25 apr 2019 10:08

Södra har beslutat att investera i ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö och satsar på att bli en av Nordens ledande aktörer.

Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 173 | | Sista