Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 174 | | Sista

Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper

Publicerad 15 maj 2019 10:41

På RISE har forskare och driftpersonal nu funnit ett sätt att testköra små mängder massa genom så kallad pulsproduktion.

Ny studie: papper av färskfiber bättre för miljön än returpapper

Publicerad 15 maj 2019 09:59

Papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än returpapper när elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Det är slutsatsen i en ny livscykelanalys från IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Forskning inom batteriteknik kan framtidssäkra energibehoven

Publicerad 9 maj 2019 09:13

Det råder stor efterfrågan på energi- och kostnadseffektiva batterier som är miljömässigt hållbara. På Mittuniversitetet utvecklas processer för storskalig produktion av grafén och grafénkompositer där målet är att markant sänka kostnaden för energilagring och göra den mer miljövänlig.

Stora Enso utforskar återvinning av pappersmuggar för tillverkning av journalpapper

Publicerad 9 maj 2019 09:06

Stora Enso planerar att börja återvinna använda pappersmuggar i stor skala vid sitt bruk i belgiska Langerbrugge. Baserat på produktionstester är det tekniskt fullt möjligt att återvinna pappersmuggar för andra användningsområden. Stora Enso söker nu potentiella samarbeten för insamling och sortering av använda pappersmuggar för att säkerställa att detta högkvalitativa fibermaterial tas tillvara och får ett nytt liv.

Ett steg närmare Sveriges största anläggning för förnybar diesel och flygbränsle

Publicerad 9 maj 2019 08:59

Preem har inlett ett strategiskt samarbete med Diamond Green Diesel för att utreda förutsättningarna för etablering av Sveriges största anläggning för förnybar diesel och flygbränsle. Nu börjar omställningen på allvar, säger Petter Holland, vd på Preem.

VTT och RISE stärker samarbetet inom bio- och cirkulär ekonomi

Publicerad 6 maj 2019 15:25

Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Espoo, Finland, den 6 maj av Antti Vasara, VD för VTT och Pia Sandvik VD för RISE. Avtalet mellan svenska RISE och finska VTT ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att planera framtida investeringar.

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete - kartlägger ekoparker

Publicerad 6 maj 2019 10:29

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete med målet att fler ska få chans att uppleva och lära känna naturen. Bland annat ska flera av Sveaskogs ekoparker och dess fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras med 360-kameror.

SCA inleder årets planteringssäsong - 43 miljoner plantor ska sättas

Publicerad 3 maj 2019 09:15

Planteringssäsongen inleds nu i norra Sverige och 43 miljoner plantor ska sättas i SCAs regi i de egna skogarna och hos privata skogsägare. Plantorna kommer från Bogrundets plantskola, världens största plantskola för skogsträd.

Kartläggning av skog ges längre tid

Publicerad 2 maj 2019 14:39

Inom ramen för det nationella skogsprogrammet gav regeringen 2018 uppdraget till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistikrapportering för skogsmark. På grund av arbetets komplexitet och ambitionen att nå ställda kvalitetskrav i uppdraget beslutar regeringen att Statistiska centralbyrån (SCB) fortsättningsvis ska ingå i uppdraget. Regeringen beviljar också myndigheterna två extra månader för uppdragets genomförande.

Pappers- och massaindustrin har potential att producera stora mängder gröna bränslen genom elektrobränsleprocesser

Publicerad 2 maj 2019 11:36

Svensk massa-, kemi- och pappersindustri skulle med rätt förutsättningar kunna öka produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen. Det visar ett forskningsprojekt som genomförts av RISE, tillsammans med Södra, Nouryon och BillerudKorsnäs.

Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 174 | | Sista