Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 175 | | Sista

Medfinansiering ger snabbare laserskanning av skogen

Publicerad 5 jun 2019 09:30

Nu är det klart att skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen som kommer ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen gör det möjligt att snabba upp processen vilket i leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näring, myndigheter och andra aktörer.

Essity sätter ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar

Publicerad 5 jun 2019 08:56

Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har, för att minska miljöpåverkan, satt ytterligare förpackningsmål. Målen innebär bland annat att 85 procent av bolagets förpackningar ska tillverkas av förnybara eller återvunna material år 2025.

SCA köper 10 000 hektar skog i Estland

Publicerad 3 jun 2019 10:44

SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till ca 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas.

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Bergvik Skog Öst

Publicerad 3 jun 2019 09:38

Som tidigare kommunicerats har BillerudKorsnäs ingått avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar. Överenskommelsen innebär att BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Skog Öst AB, som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige, samt i samband med detta avyttrar 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB till Stora Enso.

Ökade risker med att äga skog i Sverige

Publicerad 3 jun 2019 09:26

I det längre perspektivet ökar riskerna i skogen genom ett varmare klimat och mer extremväder, visar en ny analys gjord av Danske Bank. De största skadorna är storm, rotröta och viltbetning, men även brand och inte minst massiva insektsangrepp ökar som den barkborreinvasion det sydsvenska skogsbruket upplever just nu. Barkborreangreppet sker samtidigt som skogskonjunkturen snabbt vänt nedåt. Nu rekommenderas enskilda skogsägare att avverka tall som fortfarande står sig bättre prismässigt.

Stora Enso slutför omstruktureringen av skogsinnehavet i Bergvik Skog

Publicerad 3 jun 2019 09:14

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva skogsmark 936 000 hektar.

Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk är invigd

Publicerad 28 maj 2019 14:13

Stora Ensos investering i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland invigdes idag av Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström, platschefen på Gruvöns sågverk Joakim Sveder och kommunalrådet i Grums Leif Haraldsson.

Setra och Preem först i Europa med förnybara drivmedel från sågspån

Publicerad 28 maj 2019 10:01

Nu står det klart att den planerade anläggningen för produktion av bioolja för biodrivmedel vid Kastets sågverk blir av. Preem och träindustriföretaget Setra äger det gemensamma bolaget Pyrocell och nu har båda bolagen gett klartecken till investeringen vid Setras sågverk utanför Gävle.
– Det är fantastiskt roligt att vi tillsammans kan göra ett viktigt bidrag till den förnybara omställningen, säger Setras VD Hannele Arvonen och Preems VD Petter Holland.

Stora Enso konverterar pappersbruket i Uleåborg för produktion av förpackningskartong

Publicerad 28 maj 2019 09:48

Stora Enso har beslutat att investera cirka 350 MEUR i att konvertera pappersbruket i finska Uleåborg (Oulu) för förpackningstillverkning. Investeringen omfattar konvertering av pappersmaskin 7 för produktion av högkvalitativ nyfiberbaserad kraftliner, samt stängning av pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i slutet av 2020.

Svenskarna använder en miljard engångsmuggar varje år

Publicerad 24 maj 2019 14:59

Varje år används mellan 500 och 1 000 miljoner engångsmuggar i Sverige. Det visar en ny livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent. Det motsvarar 50–100 engångsmuggar per person och år.

Första | | 1 ... 3 4 5 6 7 ... 175 | | Sista