Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 174 | | Sista

Rottneros byter kläder efter 47 år

Publicerad 2 maj 2019 10:04

Rottneros tar nu ytterligare ett steg för att möta framtiden. I samband med årsstämman den andra maj i värmländska Sunne presenteras företagets nya logotyp. En symbol som tydliggör företagets satsning på klimat- och miljösmarta produkter samt jämställdhet.

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB - planerar anläggning för förnybar ligninolja

Publicerad 2 maj 2019 09:57

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Sveaskog har sedan 2014 samverkat med SunCarbon AB och förvärvar nu en tredjedel av aktierna i bolaget.

Metsä Group starts pre-engineering related to investments worth EUR 2 billion

Publicerad 26 apr 2019 15:11

Metsä Group’s strategic objectives include increase of the value of Finnish forests, profitable growth together with customers, reduction of fossil fuel consumption, increase of renewable energy production and higher amount of carbon stored in wood based products that have a long life span. Metsä Group continues its strategy implementation by commencing pre-engineering projects related to building a new bioproduct mill in Kemi and a new sawmill in Rauma in Finland and to the first phase in renewing the Husum pulp mill in Sweden.

Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av förnybartdirektivet

Publicerad 25 apr 2019 13:25

Regeringen har idag beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Underlaget kommer att ligga till grund för regeringens bedömning om befintligt regelverk redan motsvarar kraven som ställs i direktivet.

Sveaskog jagar granbarkborrar från rymden - unik teknik möjliggör snabb hantering av drabbad skog

Publicerad 25 apr 2019 13:21

Stora skogsarealer och värden förstörs varje år av granbarkborren. Nu lanserar Sveaskog och IT-företaget Sogeti en unik lösning som tidigt visualiserar granbarkborrens framfart i skogen och möjliggör snabb hantering av drabbad skog.

Södra investerar för nästa generations byggande

Publicerad 25 apr 2019 10:08

Södra har beslutat att investera i ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö och satsar på att bli en av Nordens ledande aktörer.

Ahlstrom-Munksjö lanserar en ny fiberbaserad lösning för papperssugrör

Publicerad 25 apr 2019 08:48

Ahlstrom-Munksjös nya lansering CelluStraw™ är en fiberbaserad lösning för sugrör i papper. Den erbjuder livsmedelsindustrin ett alternativ till engångssugrör i plast i konsumentprodukter.

Svenskodlad Douglasgran på export till Tyskland

Publicerad 23 apr 2019 13:06

Svenska Skogsplantor (SSP) har för första gången på uppdrag av det tyska statsskogsbruket odlat och levererat conniflexbehandlade täckrotsplantor av Douglasgran. Under mars planterades 44 000 Douglasgranar i Niedersachsen som odlats vid SSP:s plantskola i Trekanten, Kalmar. Det är första gången SSP levererat conniflexbehandlade täckrotsplantor till det tyska statsskogsbruket.

Utskeppning av stormvirke räddar stora virkesvärden

Publicerad 17 apr 2019 13:13

Stormen Alfrida, som drog fram i början av januari, fällde minst en halv miljon kubikmeter skog och hårdast drabbades skogsägare i Uppland. Sedan dess har Sveaskog samarbetat med andra branschaktörer för att rädda stora virkesvärden från att gå förlorade. Nu går startskottet för utskeppning av stormvirke från Hargs hamn till kunder i Sverige, Tyskland och Finland.

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna

Publicerad 17 apr 2019 13:05

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 174 | | Sista