Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 151 | | Sista

Annica Gerentz lämnar Södra

Publicerad 24 maj 2017 13:03

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör, har på eget initiativ beslutat sig för att lämna Södra. Hon lämnar Södra i höst och rekrytering av hennes efterträdare har inletts.

BillerudKorsnäs produktion av fluting i Gruvön igång

Publicerad 24 maj 2017 09:13

Massalinjen och flutingmaskinen PM6 är tillbaka i produktion igen efter tidigare stopp på grund av haveri i kokaren av halvkemisk massa.

Södras stämma beslutade om 602 MSEK i vinstdelning till medlemmarna

Publicerad 23 maj 2017 09:55

Södras stämma beslutade om en vinstdelning om 602 MSEK till medlemmarna. Lena Ek omvaldes som styrelsens ordförande. Kjell Andersson, Pål Börjesson och Ylva Hammargren valdes in i styrelsen.

Stora Enso investerar 7 miljoner EUR för uppförande av en kondensturbin vid enheten i Hylte Bruk

Publicerad 22 maj 2017 08:25

Stora Enso i Hyltebruk beviljas drygt 7 miljoner EUR för uppförande av en kondensturbin som ska ta hand om brukets överskottsånga.

Fiberteknologer besökte Stora Ensos innovationscenter

Publicerad 16 maj 2017 08:39

Igår besökte ett tiotal Fiberteknologer från Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) i Stockholm Stora Ensos innovationscenter i Sickla.

Haveri i BillerudKorsnäs produktion av halvkemisk massa till PM6 i Gruvön

Publicerad 16 maj 2017 08:33

Ett större haveri har skett i kokaren av halvkemisk massa i BillerudKorsnäs massalinje i Gruvön. Massalinjen förser flutingmaskinen PM6 med massa och följaktligen kan för närvarande ingen fluting från PM6 produceras.

​Unik kracker för utveckling av gröna flytande drivmedel invigd

Publicerad 16 maj 2017 07:59

Nyligen invigdes Sveriges första slurry-hydrokracker för skogsbaserad, grön diesel i Piteå. Här kan akademi, institut och näringsliv utveckla och testa tekniken för produktion av gröna drivmedel t.ex. från ligninoljor eller andra typer av biooljor.

Holmen utser hållbarhets- och kommunikationsdirektör

Publicerad 9 maj 2017 10:09

Holmen har utsett Stina Sandell till hållbarhets- och kommunikationsdirektör, vilket är en ny tjänst där hon rapporterar till VD och är medlem i koncernledningen.

Forskning och innovation i fokus när landsbygdsministern besökte Stora Ensos innovationscenter i Sickla

Publicerad 3 maj 2017 10:07

Regeringens forskningsproposition var ett av ämnena för dagen när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nyligen besökte Stora Ensos innovationscenter i Stockholm,

Eva Färnstrand ny ordförande i Sveaskog

Publicerad 2 maj 2017 12:57

Vid Sveaskogs årsstämma valdes Eva Färnstrand in som ny ordförande. Stämman beslutade även om en utdelning om 800 miljoner kronor för år 2016.

Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 151 | | Sista