Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 154 | | Sista

Essity och Microsoft inleder samarbete kring Internet of Things

Publicerad 20 sep 2017 10:29

Hygien- och hälsobolaget Essity och Microsoft inleder ett samarbete för att dra nytta av kraften i big data och molntjänster genom Microsofts plattform Azure. Samarbetet syftar till att ytterligare stärka Essitys innovationsarbete för att skapa marknadsledande produkter och lösningar inom hygien och hälsa runt om i världen.

Ut och hugg! I höst talar det mesta för skogsavverkning

Publicerad 18 sep 2017 10:27

Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare.

BillerudKorsnäs bland de mest hållbara företagen i världen

Publicerad 8 sep 2017 07:55

Som enda europeiska företag utsågs BillerudKorsnäs förra året till hållbarhetsledare inom kategorin Containers & Packaging och inkluderades i Dow Jones Sustainability Index. I årets utvärdering går BillerudKorsnäs från att tillhöra de 20 procent främsta i Europa, till de 10 procent mest hållbara företagen i världen.

EU-förslag hotar tillväxten i bioekonomin

Publicerad 6 sep 2017 14:58

När efterfrågan på förnybara och fossilfria produkter ökar i världen vill EU-kommissionen begränsa tillgången på hållbar skogsråvara. I september avgör parlamentet om man vill gå på samma linje. Då röstar de om regler för hur skog och mark i Europa ska bidra till att nå FN:s klimatmål, ett regelverk som går under förkortningen LULUCF.

Brand i BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg släckt – produktionsstopp medan sakskador utreds

Publicerad 6 sep 2017 11:22

Såsom har rapporterats i media har det under natten mellan den 5 och 6 september brunnit kraftigt i en byggnad på BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg. Branden uppstod sent på kvällen den 5 september i en enskild byggnad. Branden är nu släckt. Orsaken till branden är ännu ej klarlagd. Produktionen i fabriken är stoppad medan skadorna utreds.

Pappersbaserad superkondensator blir 90 procent billigare

Publicerad 5 sep 2017 10:33

Pappersbaserade, miljövänliga superkondensatorer sänker materialkostnader med 90 procent jämfört med dagens teknik. Det visar en ny avhandling av Britta Andres vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network. Superkondensatorer är energilagringsenheter som delvis ersätter batterier.

Södra börjar producera biodrivmedel

Publicerad 5 sep 2017 10:23

Södra kommer att investera över 100 miljoner kronor för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Projektet inleds under hösten 2017 och beräknas stå färdigt för drift våren 2019.

RISE investerar i ny avancerad röntgenutrustning

Publicerad 4 sep 2017 12:24

RISE division Bioekonomi har investerat i instrumentet SAXS & WAXS, en avancerad röntgenutrustning som ökar möjligheterna att till exempel studera strukturer och kristallinitet hos cellulosa.

Högtidlig signeringsceremoni vid Rosenbad

Publicerad 4 sep 2017 09:47

Nordic Paper Holding AB byter ägare. Vid en högtidlig signeringsceremoni på Rosenbad träffades representanter från Nordic Paper och Shanying Paper International.

Rottneros och RenFuel satsar på förnybara drivmedel

Publicerad 31 aug 2017 10:30

Rottneros och RenFuel har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test- och pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 154 | | Sista