Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 177 | | Sista

Preemanläggning för ökad förnybar produktion invigd

Publicerad 13 jun 2019 08:53

Igår, onsdagen den 12 juni, invigde energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter Holland. Investeringen uppgår till 635 Mkr, och kommer att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Första pappersrullen producerad på KM7

Publicerad 11 jun 2019 12:37

Nu har första pappersrullen producerats i BillerudKorsnäs nya kartongmaskin i Gruvön. Den är 8,5 meter bred och väger 120 ton.

Metsä Board etablerar ett nytt Excellence Centre för kartong och förpackning

Publicerad 5 jun 2019 11:35

Metsä Board, som ingår i Metsä Group, kommer att etablera ett Paperboard and Packaging Excellence Centre i Äänekoski i Finland. Det nya centret ska kombinera avancerad förpackningsdesign samt forskning och utveckling för att ytterligare driva på utvecklingen av nya framtida kartong- och förpackningslösningar.

Medfinansiering ger snabbare laserskanning av skogen

Publicerad 5 jun 2019 09:30

Nu är det klart att skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen som kommer ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen gör det möjligt att snabba upp processen vilket i leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näring, myndigheter och andra aktörer.

Essity sätter ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar

Publicerad 5 jun 2019 08:56

Det globala hygien- och hälsobolaget Essity har, för att minska miljöpåverkan, satt ytterligare förpackningsmål. Målen innebär bland annat att 85 procent av bolagets förpackningar ska tillverkas av förnybara eller återvunna material år 2025.

SCA köper 10 000 hektar skog i Estland

Publicerad 3 jun 2019 10:44

SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till ca 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas.

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Bergvik Skog Öst

Publicerad 3 jun 2019 09:38

Som tidigare kommunicerats har BillerudKorsnäs ingått avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar. Överenskommelsen innebär att BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Skog Öst AB, som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige, samt i samband med detta avyttrar 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB till Stora Enso.

Ökade risker med att äga skog i Sverige

Publicerad 3 jun 2019 09:26

I det längre perspektivet ökar riskerna i skogen genom ett varmare klimat och mer extremväder, visar en ny analys gjord av Danske Bank. De största skadorna är storm, rotröta och viltbetning, men även brand och inte minst massiva insektsangrepp ökar som den barkborreinvasion det sydsvenska skogsbruket upplever just nu. Barkborreangreppet sker samtidigt som skogskonjunkturen snabbt vänt nedåt. Nu rekommenderas enskilda skogsägare att avverka tall som fortfarande står sig bättre prismässigt.

Stora Enso slutför omstruktureringen av skogsinnehavet i Bergvik Skog

Publicerad 3 jun 2019 09:14

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har nu slutfört den tidigare meddelade omstruktureringen av sitt ägande. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att öka till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Före transaktionen utgjorde Stora Ensos indirekta andel i Bergvik Skogs produktiva skogsmark 936 000 hektar.

Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk är invigd

Publicerad 28 maj 2019 14:13

Stora Ensos investering i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland invigdes idag av Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström, platschefen på Gruvöns sågverk Joakim Sveder och kommunalrådet i Grums Leif Haraldsson.

Första | | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 177 | | Sista