Första | | 1 ... 5 6 7 8 9 ... 155 | | Sista

Ny linje för paketering av lignin invigd

Publicerad 2 okt 2017 16:47

Måndagen den 2 oktober invigde landshövdingen i Västernorrland, Gunnar Holmgren, den nya småsäckspaketeringen för lignin vid Domsjö Fabriker. Den nya säckstorleken medför att Domsjös lignin nu kan säljas på helt nya marknader.

Ny organisation rustar KTH för framtiden

Publicerad 2 okt 2017 14:53

– Nu kan vi börja arbeta konkret för att skapa en ännu bättre utbildningsmiljö på KTH genom en mer effektiv och tydlig organisation.
Det säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor, med anledning av de beslut hon fattat rörande den nya skolorganisationen som börjar gälla efter årsskiftet.

Fortsatt god konjunktur för skogsindustrin

Publicerad 28 sep 2017 09:17

En fortsatt god världskonjunktur, låga räntor och efterfrågan på hållbara produkter och material gynnar svensk skogsindustri. Det konstaterar Skogsindustrierna i årets tredje rapport med titeln ”Så går det för skogsindustrin”.

Essity och Microsoft inleder samarbete kring Internet of Things

Publicerad 20 sep 2017 10:29

Hygien- och hälsobolaget Essity och Microsoft inleder ett samarbete för att dra nytta av kraften i big data och molntjänster genom Microsofts plattform Azure. Samarbetet syftar till att ytterligare stärka Essitys innovationsarbete för att skapa marknadsledande produkter och lösningar inom hygien och hälsa runt om i världen.

Ut och hugg! I höst talar det mesta för skogsavverkning

Publicerad 18 sep 2017 10:27

Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare.

BillerudKorsnäs bland de mest hållbara företagen i världen

Publicerad 8 sep 2017 07:55

Som enda europeiska företag utsågs BillerudKorsnäs förra året till hållbarhetsledare inom kategorin Containers & Packaging och inkluderades i Dow Jones Sustainability Index. I årets utvärdering går BillerudKorsnäs från att tillhöra de 20 procent främsta i Europa, till de 10 procent mest hållbara företagen i världen.

EU-förslag hotar tillväxten i bioekonomin

Publicerad 6 sep 2017 14:58

När efterfrågan på förnybara och fossilfria produkter ökar i världen vill EU-kommissionen begränsa tillgången på hållbar skogsråvara. I september avgör parlamentet om man vill gå på samma linje. Då röstar de om regler för hur skog och mark i Europa ska bidra till att nå FN:s klimatmål, ett regelverk som går under förkortningen LULUCF.

Brand i BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg släckt – produktionsstopp medan sakskador utreds

Publicerad 6 sep 2017 11:22

Såsom har rapporterats i media har det under natten mellan den 5 och 6 september brunnit kraftigt i en byggnad på BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg. Branden uppstod sent på kvällen den 5 september i en enskild byggnad. Branden är nu släckt. Orsaken till branden är ännu ej klarlagd. Produktionen i fabriken är stoppad medan skadorna utreds.

Pappersbaserad superkondensator blir 90 procent billigare

Publicerad 5 sep 2017 10:33

Pappersbaserade, miljövänliga superkondensatorer sänker materialkostnader med 90 procent jämfört med dagens teknik. Det visar en ny avhandling av Britta Andres vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network. Superkondensatorer är energilagringsenheter som delvis ersätter batterier.

Södra börjar producera biodrivmedel

Publicerad 5 sep 2017 10:23

Södra kommer att investera över 100 miljoner kronor för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Projektet inleds under hösten 2017 och beräknas stå färdigt för drift våren 2019.

Första | | 1 ... 5 6 7 8 9 ... 155 | | Sista