Första | | 1 ... 5 6 7 8 9 ... 151 | | Sista

Världsunik metod och vägledning för tätskikt av morän och grönlutslam för gruvavfall

Publicerad 21 apr 2017 13:47

Nu finns för första gången en världsunik metod och vägledning till hur ett tätskikt av morän och grönlutslam för täckning av gruvavfall skall utföras. Vägledningen baseras på flera forskningsprojekt och framgångsrika fältförsök för utvärdering av optimalt tätskikt. Den vänder sig till tekniska konsulter, entreprenörer liksom till byggherrar, miljömyndigheter och materialleverantörer.

Ny forskning visar: förnybart är ett klimatsmart val

Publicerad 19 apr 2017 09:56

För första gången har miljö- och klimatpåverkan från växtbaserad bioplast i förpackningar analyserats i en omfattande livscykelanalys genomförd av tyska forskningsinstitutet Ifeu på uppdrag av Tetra Pak. Resultaten visar att förnybara och växtbaserade material som kartong och bioplast leder till lägre klimatpåverkan.

SCA blir två noterade bolag: Skogsbolaget SCA och Hygien- och hälsobolaget Essity

Publicerad 6 apr 2017 11:45

SCA kommer efter beslut på dagens årstämma att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCAs hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity.

Munksjö och Ahlstrom blir Ahlstrom-Munksjö

Publicerad 5 apr 2017 13:21

Den 1 april blev fusionen mellan Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp klar och i samband med detta ändrades det sammanslagna bolagets namn till Ahlstrom-Munksjö Oyj (“ Ahlstrom-Munksjö ”).

Ljus framtid för förnybar skogsråvara i ny prognos

Publicerad 4 apr 2017 14:09

Idag släpps årets första ”Så går det för skogsindustrin”, en rapport om det ekonomiska marknadsläget för pappers-, massa- och trävarubranschen. Första gången utökas rapporten med en prognos för svensk skogsindustris förväntade utveckling det kommande året, baserad på den globala ekonomiska utvecklingen.

SCAs förvärv av BSN medical slutfört

Publicerad 4 apr 2017 13:59

SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettolåneskuld till cirka 1 340 MEUR 1). SCA konsoliderar BSN medical från och med den 3 april 2017.

Ronald R Sederoff årets Marcus Wallenbergpristagare

Publicerad 20 mar 2017 11:18

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel i stor skala

Publicerad 20 mar 2017 10:22

Preem och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till att använda klimatsmart vätgas i tillverkningen av biodrivmedel i stor skala för den svenska marknaden.

Hundraåringen firas med gemensamt forskningsprojekt

Publicerad 17 mar 2017 11:18

Med anledning av att Finland 2017 firar 100 år som självständig stat kommer Sverige att överlämna en gåva som ska gynna ländernas forskningssamverkan inom skogsnäringen. Presenten består av ett forskningsprojekt med totalt tolv forskningstjänster som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse, Kungliga skogs- och lantbruksakademien samt Sveriges regering. Gåvan kommer att överlämnas av H.M. Konungen i samband med besöket i Helsingfors den 1 juni 2017.

Ny plattform för svensk bioekonomi

Publicerad 17 mar 2017 11:13

I mars samlade Bioekonomiriksdagen 150 deltagare från bioekonomiföretag och organisationer från hela landet för att diskutera de utmaningar som den svenska bioekonomin står för. Talare var bland annat Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest, Pia Sandvik, vd RISE, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan FORES samt Anders Wijkman, f.d. ordförande Miljömålsberedningen.

Första | | 1 ... 5 6 7 8 9 ... 151 | | Sista