Första | | 1 ... 5 6 7 8 9 ... 174 | | Sista

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar

Publicerad 11 apr 2019 15:21

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Hannele Arvonen - ny VD för Sveaskog

Publicerad 9 apr 2019 13:05

Hannele Arvonen har utsetts till ny VD för Sveaskog. Hon kommer närmast från träindustribolaget Setra Group. Hannele Arvonen har tidigare arbetat på Iggesunds Paperboard, Holmen Paper, Metsä Board, Metso Paper och Norrskog.

Produktion av contortaplantor halverad sedan 2012

Publicerad 9 apr 2019 11:31

Intresset för att plantera contortatall i Sverige fortsätter minska. Sedan 2012 har antalet producerade contortatall-plantor mer än halverats, visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram.

Rottneros Packaging har startat tillverkning i nya lokaler

Publicerad 9 apr 2019 10:05

Den totala investeringen i den nya fabriken uppgår till ca 45 MSEK och består till större del av ett anpassat system för att bereda massa samt fyra maskiner för tillverkning av formpressade fibertråg. Den senaste maskinen köptes i slutet av mars och tas i drift mot slutet av 2019.

Företag som satsar på hållbarhet är mer attraktiva

Publicerad 9 apr 2019 09:16

Företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft bland potentiella medarbetare. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling. Det visar en rapport som hygien- och hälsobolaget Essity har tagit fram.

Uppdaterad översikt över svenska brukens underhållsstopp 2019

Publicerad 8 apr 2019 16:49

Svensk Papperstidning har gjort en sammanställning av de svenska brukens underhållsstopp och åtgärder under stoppen.
Listan publicerades i tidningens marsnummer.Vi har nu uppdaterat listan då det tillkommit ny information.

SCA köper 10 000 hektar skog i Lettland

Publicerad 8 apr 2019 16:33

SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor på skuldfri bas.

Michael Berggren lämnar Rottneroskoncernen

Publicerad 8 apr 2019 16:04

Fabriksdirektören för Vallviks Bruk, Michael Berggren, har bestämt sig för att tillträda en tjänst utanför Rottneros och kommer därför att lämna sin tjänst som fabriksdirektör. Michael har sex månaders uppsägningstid och kvarstår under den tiden i full kapacitet.

Ökad andel biodrivmedel en av förutsättningarna för att nå transportmålet

Publicerad 8 apr 2019 09:00

Enligt sektorsmålet i det klimatpolitiska ramverket ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Trots att utsläppen steg under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå konstaterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

150 miljoner extra för ersättning till markägare med nyckelbiotoper

Publicerad 5 apr 2019 13:25

2019 får Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Första | | 1 ... 5 6 7 8 9 ... 174 | | Sista