Första | | 1 ... 6 7 8 9 10 ... 175 | | Sista

Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av förnybartdirektivet

Publicerad 25 apr 2019 13:25

Regeringen har idag beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Underlaget kommer att ligga till grund för regeringens bedömning om befintligt regelverk redan motsvarar kraven som ställs i direktivet.

Sveaskog jagar granbarkborrar från rymden - unik teknik möjliggör snabb hantering av drabbad skog

Publicerad 25 apr 2019 13:21

Stora skogsarealer och värden förstörs varje år av granbarkborren. Nu lanserar Sveaskog och IT-företaget Sogeti en unik lösning som tidigt visualiserar granbarkborrens framfart i skogen och möjliggör snabb hantering av drabbad skog.

Södra investerar för nästa generations byggande

Publicerad 25 apr 2019 10:08

Södra har beslutat att investera i ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö och satsar på att bli en av Nordens ledande aktörer.

Ahlstrom-Munksjö lanserar en ny fiberbaserad lösning för papperssugrör

Publicerad 25 apr 2019 08:48

Ahlstrom-Munksjös nya lansering CelluStraw™ är en fiberbaserad lösning för sugrör i papper. Den erbjuder livsmedelsindustrin ett alternativ till engångssugrör i plast i konsumentprodukter.

Svenskodlad Douglasgran på export till Tyskland

Publicerad 23 apr 2019 13:06

Svenska Skogsplantor (SSP) har för första gången på uppdrag av det tyska statsskogsbruket odlat och levererat conniflexbehandlade täckrotsplantor av Douglasgran. Under mars planterades 44 000 Douglasgranar i Niedersachsen som odlats vid SSP:s plantskola i Trekanten, Kalmar. Det är första gången SSP levererat conniflexbehandlade täckrotsplantor till det tyska statsskogsbruket.

Utskeppning av stormvirke räddar stora virkesvärden

Publicerad 17 apr 2019 13:13

Stormen Alfrida, som drog fram i början av januari, fällde minst en halv miljon kubikmeter skog och hårdast drabbades skogsägare i Uppland. Sedan dess har Sveaskog samarbetat med andra branschaktörer för att rädda stora virkesvärden från att gå förlorade. Nu går startskottet för utskeppning av stormvirke från Hargs hamn till kunder i Sverige, Tyskland och Finland.

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna

Publicerad 17 apr 2019 13:05

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar

Publicerad 11 apr 2019 15:21

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Hannele Arvonen - ny VD för Sveaskog

Publicerad 9 apr 2019 13:05

Hannele Arvonen har utsetts till ny VD för Sveaskog. Hon kommer närmast från träindustribolaget Setra Group. Hannele Arvonen har tidigare arbetat på Iggesunds Paperboard, Holmen Paper, Metsä Board, Metso Paper och Norrskog.

Produktion av contortaplantor halverad sedan 2012

Publicerad 9 apr 2019 11:31

Intresset för att plantera contortatall i Sverige fortsätter minska. Sedan 2012 har antalet producerade contortatall-plantor mer än halverats, visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram.

Första | | 1 ... 6 7 8 9 10 ... 175 | | Sista