Första | | 1 ... 6 7 8 9 10 ... 173 | | Sista

Bästa resultatet hittills för Sveaskog - styrelsen föreslår 1100 MSEK i utdelning

Publicerad 18 mar 2019 11:44

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2018. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1100 MSEK till ägaren svenska staten, en höjning med 200 MSEK från förra året.

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar om konvertering av pappersbruket i Uleåborg för produktion av förpackningskartong, samt nedstängning av en pappersmaskin

Publicerad 18 mar 2019 10:29

Stora Enso inleder MBL-förhandlingar med medarbetare vid Uleåborgs (Oulu) bruk i Finland angående planen att konvertera pappersbruket för produktion av förpackningskartong samt nedstängningen av pappersmaskin 6 och en arkningsanläggning. Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 400 anställda vid bruket. Beslutet om en eventuell konvertering fattas av Stora Ensos styrelse under den första halvan av 2019 efter att MBL-förhandlingarna har avslutats.

Stora Enso undertecknar globalt åtagande för att stoppa plastavfall

Publicerad 14 mar 2019 12:44

Stora Enso har skrivit under New Plastics Economy Global Commitment för att eliminera plastavfall och utsläpp vid källan. Det globala åtagandet och visionen om en cirkulär ekonomi för plast leds av Ellen MacArthur Foundation tillsammans med FN:s miljöprogram.

Stora Enso investerar i nästa generations förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara lösningar av formpressad fiber

Publicerad 14 mar 2019 12:34

Stora Enso investerar 5 MEUR i en ny produktionslinje och relaterad infrastruktur för att tillverka produkter av formpressad fiber vid bruket i Hylte. Tekniken för formpressad fiber gör det möjligt att tillverka cirkulära produkter, vilket innebär att de är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, samt inte innehåller någon plast.

Så föreslås 1,8 miljarder kronor delas bland Södras medlemmar

Publicerad 11 mar 2019 17:24

2018 gjorde Södra sitt bästa resultat någonsin med ett resultat om 4,5 miljarder kronor. Inför Södras årsmöten föreslår styrelsen en vinstdelning på 1,8 miljarder kronor till medlemmarna.

Värmländskt samarbete för hållbarhet

Publicerad 11 mar 2019 15:32

FBK/Löfbergs Arena, Nordic Paper och UMV har inlett ett samarbete i hållbarhetens tecken. Tillsammans hjälps de åt att fasa ut plast från matförpackningar i Löfbergs Arena.

Arctic Paper tecknar avtal om hållbar energiförsörjning i Munkedal

Publicerad 11 mar 2019 12:37

Arctic Paper har slutit ett 15-årigt avtal med Adven AB om hållbar energiförsörjning till koncernens pappersbruk i Munkedal. Avtalet säkerställer lägre, stabila och förutsägbara energikostnader och minskar koldioxidutsläppen.

Barnteater lär barn att sortera rätt med hjälp av kartong från Fiskeby

Publicerad 8 mar 2019 10:28

Fiskeby är med och sponsrar föreställningen ”Sortera mera med Trille, Trolle & Trall” som spelas för skolbarn i åldrarna 6-10 år under våren. Föreställningen kommer att sättas upp på skolor inom Norrköpings kommun. Fiskeby bridrar med kartongmaterial som barnen sedan lär sig att sortera på rätt sätt.

Studenter skapar framtidens förpackningar i BillerudKorsnäs årliga PIDA-tävling

Publicerad 7 mar 2019 09:40

Hur ser en hållbar och spännande förpackning ut år 2030? Under årets designtävling Packaging Impact Design Award (PIDA) lär vi få se många och innovativa svar på den frågan. I år uppmanar arrangören BillerudKorsnäs nämligen de deltagande studenterna att blicka in i framtiden och ta fram en nyskapande, funktionell och hållbar förpackning som ska lösa framtidens problem.

Höga betyg för Södras naturvård

Publicerad 6 mar 2019 09:56

Södras hänsynsuppföljningar fortsätter att visa goda resultat enligt företagets gröna bokslutsrapport. Såväl föryngringsavverkningar och gallringar håller fortsatt höga betygsnivåer trots ett år med extraordinära väderförhållanden. Samtidigt når koncentrationen av hänsyn nya höjder med ett resultat på 98 procent godkända ytor, det högsta betyget hittills.

Första | | 1 ... 6 7 8 9 10 ... 173 | | Sista