Första | | 1 ... 6 7 8 9 10 ... 170 | | Sista

Formellt skydd av skog stoppas tills vidare

Publicerad 6 feb 2019 17:41

Skogsstyrelsen gör ett uppehåll tills vidare i arbetet med att formellt skydda skog. Stoppet gäller från och med januari och innebär att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer fattas. Även pågående ärenden kommer att påverkas. Orsaken är en kraftigt minskad budget och osäkerhet kring skydd och ersättning i fjällnära skog.

Stort upprop för skogen!

Publicerad 6 feb 2019 10:52

Nu lanserar Naturskyddsföreningen tillsammans med 22 andra organisationer, ett gemensamt upprop, ”Vår skog”. Syftet är att genom en namninsamling visa det folkliga stöd som finns för att statens skogar ska skötas på ett hållbart sätt med hänsyn till skogens alla värden.

Ny studie visar att kartong adderar värde till förpackning av körsbärstomater

Publicerad 5 feb 2019 16:15

Tillsammans med Närpes Grönsaker, ett finskt grönsakskooperativ, har en jämförande studie mellan plast- respektive kartongförpackade körsbärstomater gjorts på uppdrag av Metsä Board. Speciellt har kundupplevelse, matavfallsaspekten samt klimatpåverkan undersökts. Resultaten visar att konsumenterna ser kartong som ett bättre miljöval än plast och att det finns en vilja att betala lite mer när tomaterna förpackats i kartong. Studien visade också att körsbärstomater håller minst lika bra i kartongförpackningar som i plast.

SCA vill köpa skog i Lettland

Publicerad 5 feb 2019 16:02

SCA och Latvian Forest Company har tecknat en avsiktsförkaring om köp av ca 10 000 hektar skog i Lettland.

Nytt liv för engångsförpackningar

Publicerad 5 feb 2019 11:48

Trenden att allt mer konsumera i farten är tyvärr ett beteende som orsakar nedskräpning. Tomma förpackningar, plastbestick och andra engångsartiklar hamnar i parker och på stränder trots en ökad miljömedvetenhet. RISE ska därför tillsammans med aktörer längs hela värdekedjan identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av s.k. ”on the go”-förpackningar.

Tempot ökar i bekämpningen av askskott-sjukan

Publicerad 5 feb 2019 11:33

Askskottsjukan breder ut sig och asken klassas numera som akut hotad. I ett projekt som Skogssällskapet finansierat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ger genetiskt material och modern teknik hopp om tempoökning i räddningsaktionen – ett arbete som är en ständig kamp mot klockan.

Premiär för Sveaskogs Precisionsjakten – Sveriges största tävling för skogsmaskinlag

Publicerad 1 feb 2019 12:54

Idag inleder Sveaskog Precisionsjakten – den största tävlingen för skogsmaskinlag i Sverige någonsin. ”Sveaskog har många grymma maskinlag, men vi har länge undrat vilka som är allra bäst och har de skarpaste maskinerna. Nu ska vi bringa klarhet i det”, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Osäker marknad gör att Stora Enso vidtar besparingsprogram

Publicerad 1 feb 2019 12:40

Stora Enso implementerar ett program för att upprätthålla vinstnivån med målet att uppnå en årlig kostnadsbesparing på 120 miljoner euro samt minskade investeringar på runt 50 miljoner euro jämfört med tidigare annonserad prognos. Programmet inkluderar planer för att minska kostnaderna vid Ala och Imavere sågverk, samt en plan för att stänga pappersmaskin 6 vid Imatra bruk.

Kronprinsessparet besökte Stora Ensos innovationscenter i Stockholm

Publicerad 31 jan 2019 09:22

Tisdagen den 29 januari besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Stora Ensos innovationscenter i Stockholm. Hållbar utveckling stod i fokus vid besöket och Kronprinsessparet fick information om Stora Ensos verksamhet och företagets senaste innovationer från skogen.

Bästa resultatet någonsin för Sveaskog

Publicerad 28 jan 2019 16:40

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2018 uppgick till 1 422 MSEK (1 248), en ökning med 14 procent jämfört med 2017. Resultatet är det bästa någonsin för Sveaskog. Detta i kombination med en stark kapitalstruktur möjliggör för styrelsen att föreslå årsstämman en höjd utdelning till 1 100 MSEK (900).

Första | | 1 ... 6 7 8 9 10 ... 170 | | Sista