Första | | 1 ... 7 8 9 10 11 ... 178 | | Sista

Granbarkborren har börjat svärma i hela landet – skogsägare behöver agera

Publicerad 21 maj 2019 12:15

Granbarkborren har nu börjat sin huvudsvärmning i hela landet. Det visar Skogsstyrelsens svärmningsövervakning där tusentals granbarkborrar fångats i fällorna. Angreppen väntas bli minst lika stora som förra årets rekord och nu har skogsägarna chansen att agera för att begränsa skadorna.

Kraftig minskning av ungtall - ökar risken för skador i skogen

Publicerad 17 maj 2019 08:21

Tallskogen minskar kraftigt i stora delar av södra Sverige. Det visar en analys som Skogsstyrelsen har gjort. I den nya ungskogen som nu växer upp är andelen tall bara en tredjedel jämfört med i den äldre skogen. I vissa län i Götaland saknas tallen nästan helt i den nya skogen och det ökar därmed risken betydligt för fler skador på skogen.

Kristin Israelsson lämnar Rottneros AB

Publicerad 16 maj 2019 14:41

Fabriksdirektören för Rottneros Bruk, Kristin Israelsson, har bestämt sig för att tillträda en tjänst utanför Rottneros och kommer därför att lämna sin tjänst som fabriksdirektör. Kristin har sex månaders uppsägningstid och kvarstår under den tiden i full kapacitet.

Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper

Publicerad 15 maj 2019 09:41

På RISE har forskare och driftpersonal nu funnit ett sätt att testköra små mängder massa genom så kallad pulsproduktion.

Ny studie: papper av färskfiber bättre för miljön än returpapper

Publicerad 15 maj 2019 08:59

Papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än returpapper när elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Det är slutsatsen i en ny livscykelanalys från IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Forskning inom batteriteknik kan framtidssäkra energibehoven

Publicerad 9 maj 2019 08:13

Det råder stor efterfrågan på energi- och kostnadseffektiva batterier som är miljömässigt hållbara. På Mittuniversitetet utvecklas processer för storskalig produktion av grafén och grafénkompositer där målet är att markant sänka kostnaden för energilagring och göra den mer miljövänlig.

Stora Enso utforskar återvinning av pappersmuggar för tillverkning av journalpapper

Publicerad 9 maj 2019 08:06

Stora Enso planerar att börja återvinna använda pappersmuggar i stor skala vid sitt bruk i belgiska Langerbrugge. Baserat på produktionstester är det tekniskt fullt möjligt att återvinna pappersmuggar för andra användningsområden. Stora Enso söker nu potentiella samarbeten för insamling och sortering av använda pappersmuggar för att säkerställa att detta högkvalitativa fibermaterial tas tillvara och får ett nytt liv.

Ett steg närmare Sveriges största anläggning för förnybar diesel och flygbränsle

Publicerad 9 maj 2019 07:59

Preem har inlett ett strategiskt samarbete med Diamond Green Diesel för att utreda förutsättningarna för etablering av Sveriges största anläggning för förnybar diesel och flygbränsle. Nu börjar omställningen på allvar, säger Petter Holland, vd på Preem.

VTT och RISE stärker samarbetet inom bio- och cirkulär ekonomi

Publicerad 6 maj 2019 14:25

Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Espoo, Finland, den 6 maj av Antti Vasara, VD för VTT och Pia Sandvik VD för RISE. Avtalet mellan svenska RISE och finska VTT ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att planera framtida investeringar.

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete - kartlägger ekoparker

Publicerad 6 maj 2019 09:29

Sveaskog och Scouterna inleder samarbete med målet att fler ska få chans att uppleva och lära känna naturen. Bland annat ska flera av Sveaskogs ekoparker och dess fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras med 360-kameror.

Första | | 1 ... 7 8 9 10 11 ... 178 | | Sista