Första | | 1 ... 7 8 9 10 11 ... 175 | | Sista

Rottneros Packaging har startat tillverkning i nya lokaler

Publicerad 9 apr 2019 10:05

Den totala investeringen i den nya fabriken uppgår till ca 45 MSEK och består till större del av ett anpassat system för att bereda massa samt fyra maskiner för tillverkning av formpressade fibertråg. Den senaste maskinen köptes i slutet av mars och tas i drift mot slutet av 2019.

Företag som satsar på hållbarhet är mer attraktiva

Publicerad 9 apr 2019 09:16

Företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft bland potentiella medarbetare. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling. Det visar en rapport som hygien- och hälsobolaget Essity har tagit fram.

Uppdaterad översikt över svenska brukens underhållsstopp 2019

Publicerad 8 apr 2019 16:49

Svensk Papperstidning har gjort en sammanställning av de svenska brukens underhållsstopp och åtgärder under stoppen.
Listan publicerades i tidningens marsnummer.Vi har nu uppdaterat listan då det tillkommit ny information.

SCA köper 10 000 hektar skog i Lettland

Publicerad 8 apr 2019 16:33

SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor på skuldfri bas.

Michael Berggren lämnar Rottneroskoncernen

Publicerad 8 apr 2019 16:04

Fabriksdirektören för Vallviks Bruk, Michael Berggren, har bestämt sig för att tillträda en tjänst utanför Rottneros och kommer därför att lämna sin tjänst som fabriksdirektör. Michael har sex månaders uppsägningstid och kvarstår under den tiden i full kapacitet.

Ökad andel biodrivmedel en av förutsättningarna för att nå transportmålet

Publicerad 8 apr 2019 09:00

Enligt sektorsmålet i det klimatpolitiska ramverket ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Trots att utsläppen steg under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå konstaterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

150 miljoner extra för ersättning till markägare med nyckelbiotoper

Publicerad 5 apr 2019 13:25

2019 får Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Grön jord – biomassa från skogen gör trädgårdsjorden mer hållbar

Publicerad 4 apr 2019 09:27

För den med trädgård är det hög tid att börja planera årets planteringar. Precis som inom andra branscher finns det ett ökat krav på hållbarhet och hänsyn till klimatet. Just nu undersöker Sveaskog möjligheten om upphettade skogsrester helt eller delvis kan ersätta torv vid tillverkning av bland annat trädgårdsjord. Testerna är ett samarbetsprojekt mellan Sveaskog, BioEndev, Econova och Processum.

BillerudKorsnäs och ALPLA avser göra gemensam sak för utveckla pappersflaskor för en hållbar framtid

Publicerad 4 apr 2019 09:24

BillerudKorsnäs, leverantör av förpackningsmaterial och -lösningar i papper, och ALPLA, som tillverkar förpackningslösningar i plast, tillkännagav igår att man kommer att ge sig ut på en gemensam utvecklingsresa. Målet är en helt biobaserad och återvinningsbar pappersflaska.

Framställning av biopolymerer från skogen prisas

Publicerad 27 mar 2019 12:02

Per-Olof Syrén vid KTH och Science for Life Laboratory i Stockholm tilldelas 2019 års Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Per-Olof Syrén får priset för att han har introducerat ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsindustrins biströmmar.

Första | | 1 ... 7 8 9 10 11 ... 175 | | Sista