Stora Enso stänger ner SC-pappersmaskinen (PM8) vid Kvarnsvedens bruk

I februari 2017 tillkännagav Stora Enso planer på att lägga ner produktionen vid pappersmaskin 8 (PM8) vid Kvarnsvedens bruk i Sverige på grund av strukturell nedgång av efterfrågan på tidningspapper i Europa. Igår stängdes PM8 ner permanent.

Pappersmaskinen hade en årlig kapacitet på 100 000 ton superkalandrerat obestruket journalpapper (SC). Nedläggningen av PM8 vid Kvarnsvedens bruk påverkar inte Stora Ensos totala utbud av SC-paper. I Europa fortsätter Stora Enso att tillverka SC-papper vid PM12 vid Kvarnsvedens bruk samt vid Maxau-bruket i Tyskland och Langerbrugge-bruket i Belgien. Koncernens SC-kunder betjänas också av Dawang-bruket i Kina.

Produktionen vid Kvarnsvedens bruk kommer oavsett att fortsätta på två linjer: PM10 för förbättrat tidningspapper och PM12 för SC-papper.

MBL-förhandlingar med de anställda vid Kvarnsvedens bruk pågår fortfarande. Antal medarbetare som påverkas av de planerade åtgärderna kommer att fastställas under Q3 i år.

Stora Enso kommer i samarbete med lokalsamhället att göra sitt yttersta för att hjälpa den berörda personalen att finna nya arbetstillfällen, samt mildra effekterna av omorganisationen och PM8-stängningen genom enskilda uppgörelser. Alla lediga arbetstillfällen inom andra Stora Enso enheter kommer att finnas tillgängliga att söka för den berörda personalen.


Pressmeddelande/CH