Viktigt stöd till utveckling av skogsindustriell forskning

Mittuniversitetet bedriver ett förändringsarbete med målet att förnya forskningen vid sitt skogsindustriella forskningscentrum FSCN. Som stöd för detta får man nu finansiering som bland annat leder till rekrytering av nya, internationella experter och samarbete med kinesiska och amerikanska forskare.

Ett långsiktigt förändringsarbete har pågått vid Mittuniversitetet sedan 2013 med målet att bättre stödja industriell transformation och förnyelse inom svensk skogsindustri och vår region. Genom forskningscentrum FSCN har Mittuniversitetet varit och fortsätter att vara en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer för skogsindustriell forskning och samverkan.

− Mer än hälften av FSCNs finansiering beslutas av externa finansiärer och det krävs mycket uthålligt arbete för att möta deras olika krav. Därför är det glädjande att FSCN nu får ekonomiskt stöd för några år framåt. Med det kan vi höja den akademiska ambitionsnivån, attrahera internationella samarbeten och förbättra samordning av innovationsverksamhet med industri och institut, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet.

Forskningsfinansiären KKstiftelsen beviljar 10,4 miljoner kronor och Tillväxtverket beviljar 9,6 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond till forskning och verksamhetsutveckling vid Mittuniversitetet. Finansieringen sträcker sig över fyra år. Man får också finansiellt stöd från Landstinget Västernorrland med 3,7 miljoner kronor. En lång rad företag medverkar i projekten.

Birgitta Engberg är docent vid Mittuniversitetet och en av de forskare som fått sina ansökningar beviljade. Syftet med projektet är att stödja utveckling av de industriella processerna vid pappersproduktion.

− Användning av moderna digitala verktyg i forskning är viktigt för att attrahera fler unga att söka sig till universitetet och industrin. Vi kommer bland annat att utveckla processmodellering och visualisering av pappersmassa-tillverkningen så att vi kan förstå vad som händer när vedpartiklar och fibrer flödar genom produktionsprocesser, säger Birgitta Engberg.

I ett annat projekt utvecklas nytt pappersmaterial med extremt hög resurseffektivitet i industriell skala.

− Efterfrågan på den skogliga råvaran ökar för material och bränslen, och dess användning måste därför bli effektiv, säger Per Engstrand, professor inom högutbytesmassor vid Mittuniversitetet. Vi använder naturligt förkommande lignin i vedfibrer för att tillverka vattentåligt och starkt papper så att mer än 95 procent av råvaran kommer till direkt nytta. De nya egenskaperna tillåter nya användningsområden för papperet, till exempel i förpackningar som ska tåla väta.

Finansieringen möjliggör även rekrytering av nya experter från Schweiz och Portugal till FSCN, samt utveckling av samarbete med amerikanska och kinesiska forskare. Samarbetet handlar om stora funktionella pappersytor som bland annat används för att skörda elenergi från vibrationer, vilket kan leda till nya typer av vindkraftverk.

Pressmeddelande/CH