400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2019

Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2019. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion och underhåll till inköp, IT och laboratoriearbete.

Sommarjobben är varierade och erbjuds bland annat inom arbetsområdena produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT, kvalitet och laboratoriearbete. De har varierande längd på mellan 2-16 veckor under tiden maj-augusti, beroende på uppgift och produktionsanläggning. Arbetstiderna kan vara dagtid, kontinuerlig skiftgång eller tvåskift.

Antalet sommarjobb per produktionsanläggning
Med reservation för att antalet jobb kan komma att förändras.

Produktionsanläggning

Län

Ant. jobb

Frövi/Rockhammar

Örebro

60

Gruvön

Värmland

65

Gävle

Gävleborg

115

Karlsborg

Norrbotten

70

Skärblacka

Östergötland

80

– Att bekanta sig med oss genom ett sommarjobb är en utmärkt introduktion som i många fall har lett vidare till ett fast jobb. Sommarjobb ger också oss en värdefull möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden, inte minst eftersom vi på flera av våra anläggningar står inför en generationsväxling med stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Vi hoppas i år även kunna intressera fler kvinnliga sökande och nå ambitionen på en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland våra sommaranställda, säger Tim Paradis, People Development Manager, BillerudKorsnäs.

Fakta

Ansökningstid:

7 januari – 3 mars

Ålderskrav:

Den sökande måste ha fyllt 18 år

Mer information och annonser:

http://billerudkorsnas.se/sommarjobb

Pressmeddelande/CH