Helena Sjögren – ny miljödirektör på Skogsindustrierna

Helena Sjögren byter uppdrag inom Skogsindustrierna. Hon släpper ansvaret för bioenergi och tar över rollen som miljödirektör efter Christina Wiklund som precis har gått i pension.

Som miljödirektör kommer Helena Sjögren jobba med frågor kopplade till industrins inverkan på luft och vatten.

– Jag ser fram emot att arbeta med skogsindustrins miljöfrågor, ett stort och viktigt område med processer både nationellt och inom EU. Industrin har gjort en fantastisk resa med stora insatser de senaste decennierna, men det finns alltid utmaningar att arbeta vidare med, säger Helena Sjögren.

Helena är uppväxt i Obbola i Västerbotten. Efter civilingenjörsexamen har hon arbetat med luftutsläpp på Naturvårdsverket, med energi- och systemanalys på ÅF och med näringspolitik med fokus på bioenergi hos Skogsindustrierna.

Under en övergångsperiod hanteras frågor om bioenergi av såväl Karin Tormalm som Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.

Foto: Helen Grynfarb

Pressmeddelande/CH