Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB - planerar anläggning för förnybar ligninolja

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Sveaskog har sedan 2014 samverkat med SunCarbon AB och förvärvar nu en tredjedel av aktierna i bolaget.

SunCarbon AB har en unik process för att utvinna och förädla lignin till en högvärdig ligninolja, ett förnybart och klimatsmart alternativ till fossila produkter baserat på en restprodukt från cellulosatillverkning vid massabruk. Den högvärdiga ligninoljan kan användas i krävande användningsområden som i biodrivmedel, andra petrokemiska produkter, finkemikalier eller olika material.

– Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog.

–  SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden, säger Jan Wintzell, chef för Affärsutveckling och Innovation på Sveaskog.

SunCarbon planerar nu att färdigställa en produktionsanläggning för utvinning av ligninolja med produktionsstart till början av 2022. Den första anläggningen kommer att kunna producera cirka 45 000 ton ligninolja per år.

Delägare i SunCarbon är förutom Sveaskog även Preem, KIRAM, Arkell Innovations och Hulteberg Chemistry & Engineering.

Pressmeddelande/CH