BillerudKorsnäs slutför försäljningen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

BillerudKorsnäs har slutfört försäljningen av 89.9% av aktierna i Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar AB.


Avyttringen påverkar BillerudKorsnäs kassaflöde positivt med cirka SEK 7,9 miljarder. Realisationsvinsten om cirka SEK 5,6 miljarder kommer att redovisas under rubriken Resultat från avvecklad verksamhet i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Pressmeddelande/CH