SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

SCA producerar kraftliner – papper för transportförpackningar – vid pappersbruken Obbola i Umeå och Munksund i Piteå. SCA har idag beslutat att investera i utökad kraftlinerkapacitet i Obbola till 725 000 ton kraftliner per år, en ökning med 275 000 ton. Den nya pappersmaskinen kommer att tas i drift under första kvartalet 2023.

Det totala investeringen uppgår till 7,5 miljarder SEK över en femårsperiod. Investeringen ersätter nödvändiga reinvesteringar i Obbola om cirka 2,5 miljarder SEK. Investeringen kommer huvudsakligen att finansieras med operativt kassaflöde, kompletterat med koncernens normala finansiering.

Förutom pappersbruket Obbola producerar SCA kraftliner även vid pappersbruket Munksund. SCAs kraftlinerverksamhet hade under de senaste 12 månaderna en EBITDA-marginal på 35 procent. Med ett trendpris på kraftliner på 600 Euro per ton beräknas investeringen ge en EBITDA-förbättring på cirka 800 – 1 000 miljoner SEK per år efter full uppkörning.

En lönsam investering

Efterfrågan på pappersförpackningar växer. Utvecklingen drivs av en rad faktorer – ökande e-handel, en växande befolkning och ambitionen att minska användningen av plast.

-        Det här är en lönsam investering inom ett växande segment, säger vd Ulf Larsson. Vi räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan första året i drift och bidra positivt till vår industriella avkastning.

-         Med investeringen i Obbola kan vi möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar, säger Mats Nordlander, affärsområdeschef Papper. Vi har tillgång till en norrländsk vedfiber med hög kvalitet. Vi har effektiv och säker virkesförsörjning och logistik. Med marknadens mest avancerade kraftlinermaskin och bästa tillgängliga teknik, förbättrar vi väsentligt fabrikens konkurrenskraft, kostnadsposition och produktkvalitet.

Full produktion under byggtiden

Den nya pappersmaskinen byggs i en ny byggnad, i linje med den nuvarande pappersmaskinen. Det innebär att fabriken kommer att vara i full produktion under byggtiden för att inför starten 2023 växla över från den gamla till den nya maskinen. Uppkörningstiden av den nya fabriken till
full kapacitet beräknas till tre år.

Den totala investeringen om 7,5 miljarder SEK inkluderar miljöinvesteringar om cirka 1 miljard SEK, som bland annat reducerar behovet av olja med 8 000 kubikmeter per år och förbättrar vattenreningskapaciteten. Efter investeringen är SCAs egna industriprocesser till 97 procent fossilfria.

Pressmeddelande/CH