Ökad kapacitet, större flexibilitet och lägre utsläpp vid Arctic Paper Kostrzyn

Arctic Paper har nu genomfört en investering på 10 miljoner euro vid sitt polska bruk i Kostrzyn. Kapaciteten för PM1 i bruket har utökats med 30 000 ton per år och produktportföljen har breddats. Investeringen har fullt ut finansierats av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Huvuddelen av projektet utgörs av ett nytt pressparti för PM 1, levererad av pappersmaskinstillverkaren PMPoland. Pappersmaskinen - som nu är i full drift - kan hantera specialpapper med låg vikt för såväl grafiska som förpackningsändamål.

- Investeringen möjliggör produktion av ett bredare sortiment av produkter i olika kvaliteter, både grafiskt och förpackningspapper, vilket gör bruket mycket mer flexibelt, säger Michal Jarczyński, CEO för Arctic Paper S.A. och tillägger: vi har framgångsrikt förbättrat driftseffektiviteten och energieffektiviteten i bruket vilket även kommer att leda till lägre koldioxidutsläpp.

Arctic Paper Kostrzyn tillverkar obestruket, träfritt papper av hög kvalitet under varumärket Amber. Bruket är den största tillverkaren av offsetpapper i Polen och den näst största tillverkaren av grafiskt papper. Efter den genomförda investeringen har bruket Arctic Paper Kostrzyn ökat sin årliga produktionskapacitet från 285 000 ton till 315 000 ton.

Pressmeddelande/CH