SCAs bokslutsrapport för 2011

I januari meddelade SCA avyttringen av deras förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. SCA hoppas på större synergier, minskad konjunkturkänslighet samt successivt högre vinst per aktie.

Nettoomsättningen minskade för SCA med 1 % till 105 750 miljoner 2011, 2010 var siffran 106 965 miljoner. Exklusive valutaeffekter och avyttringar ökade den dock med 4 %.  Även rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, minskade från 9 608 miljoner 2010 till 9 224 miljoner 2011. SCAs kassaflöde uppgick till 6 383 miljoner i fjol, en minskning från 7 399 miljoner 2010. Avtal har efter årsskiftet träffats om försäljning av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Nettoomsättning och rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, för denna verksamhet uppgick till 24 413 miljoner respektive 1 486 miljoner 2011. 2010 var motsvarande 24 234 miljoner och 1 113 miljoner. Det innebar en vinst per aktie om 0,73 kronor.

 

 

/Pressmeddelande

SE