Om Svensk Papperstidning

Branschens egen tidning sedan 1898


Välkommen till webbplatsen för SPCI / Svensk Papperstidning, den ledande branschtidningen för nordisk massa- och pappersindustri sedan 1898. Tidskriften ägs av SPCI - Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen.

 

Tack vare SPCI/Svensk Papperstidning har branschens beslutsfattare, i drygt ett sekel, kunnat hålla sig uppdaterade om vad som händer inom massa- och pappersindustrin – vilka bruk har gjort de senaste investeringarna, vem är ny chef, och när är nästa underhållsstopp? Tidningen innehåller även artiklar om marknaden för massa och papper samt om råvaran. Följderna av politiska beslut utreds noggrant och debattartiklar förekommer ofta, liksom reportage från föreningens evenemang, såsom SPCI:s Höstmöte, Ekmandagarna, SPCI Convention och stora internationella eventet SPCI. Forskningsresultat, branschens utveckling och tekniksprång står i fokus i varje nummer, liksom framtiden för den så betydelsefulla skogsindustrin.

SPCI/Svensk Papperstidning borgar för kvalitet och tillförlitlighet. Tidningen sätter kvalitetsstämpel på den information och kunskap som förmedlas till läsarna.

Tidningen kan med fördel användas som kanal att marknadsföra budskap, genom annonsering, för stärka bilden inför branschens beslutsfattare.

Välkommen att kontakta oss på redaktionen med synpunkter och idéer till artiklar. Vi värnar om kontakten med våra läsare och annonsörer. Tack vare en kontinuerlig kontakt med er läsare kan SPCI/Svensk Papperstidning fortsätta att utvecklas och kvarstå som en dynamisk källa till information – och som branschens egen tidning.